Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 3

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը.

ա) |-729|=729 

բ) -62771

գ) +334,

դ) 0,

ե) +152324,

զ) -978:

2) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) +345   և -216,

բ) -6310 և 0,

գ) -9110  և -823,

դ) 0 և +612,

ե) -356 և -334,

զ) +8310 և +849:

3) Կատարե՛ք գումարում.

4) Կատարե՛ք հանում.

Լրացուցիչ(տանը)

5) Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները.

6) Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք գտնվում են հետևյալ թվերի միջև.

7) Կատարե՛ք գործողությունները.

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Առաջադրաքներ Չորեքշաբթի ( 1.02.2023թ. )

1․ Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից):

Առծիվ, առյուծ, հուրթի, մամուռ., մարմար, մռմրոց, փրփրել, բառբառել, արհամարհել, բառձ, պարկել:

2․Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ (սառն, ցուրտ, պաղ) էր, ճիշտ օրվա նման:

(սիրտը շուռ եկած, տակն ու վրա եղած, ալեկոծված, հուզված, վրդովված) ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես անշարժ նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման: (աներեր, հաստատուն, անսասան, անշարժ, անդրդվելի, անխախտ) նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես արագ էր քայլում,(շուտափույթ, արագ, շուտ, հապճեպ) էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո խիզախեց (համարձակվեց, սիրտ առավ, խիզախեց, հանդգնեց) ու մոտ եկավ: 

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար կառուցեց որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով։ (շինեց, կառուցեց, կերտեց), որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով։

3․ Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի (կարող ես օգտվել բառարանից)։

Շրջել, խորհրդածել, կողոպտել, խենթանալ, արտասվել, մտածել, գողանալ, ցնորվել, մտորևլ, շրջագայել, հափշտակել, մտմտալ, թալանել, խելագարվել, խորհել, հեկեկալ, ցնդել, հեծկլտալ, ողբալ, հիմարանալ, գռփել, թափառել, լալ, գժվել, պտտել:

Շրջել-շրջագայել

խորհրդածել-մտմտալ

կողոպտել-հափշտակել

խենթանալ-գժվել

արտասվել-ողբալ,

4․ Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

Նրա ստեղծած զարդանկար հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Ծննդյան օրը փոքրիկին Նկարազարդ մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Հագին կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Տաճարի նախշազարդ արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Նրա գրամեքենա ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

Ինձ Մեքենագիրէջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

5.Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի առաջին բաղադրիչները լինեն վերջում: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ՝

բռնակալ — լիաբուռ:

Գրական-, շնչասպառ, քնել, ջրկիր, գլխարկ, խմբավար:

Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 24

06.02.- 20.02

Проект «Рассказ в картинках»

Рассказ в картинках (комикс) по содержанию рассказа Константина Паустовского «Растрепанный воробей» или В.М. Гаршина «О жабе и розе»

Ход работы:

  1. Прочитать и обсудить рассказ Паустовского «Растрепанный воробей»
  2. Выбрать эпизод (до 1-2 абзацев или больше)
  3. Нарисовать комикс по эпизоду (или составь его из готовых рисунков или фото, сделай колаж).
  4. Оформить презентацию (PowerPoint , добавь информацию об авторе, свое впечатление о рассказе).
  5. Представить свою работу (прислать презентацию, устный видео-рассказ о том, как делал проект, почему выбрал эпизод, фразы, что нарисовал и почему).