Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Երեքշաբթի

Երեքշաբթի

Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ:

 1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, աղտ:

կեղտ-աղտ
խիղճ-գութ
ավար-թալան
թախիծ-մորմոք
կարծիք-տեսակետ
հայրենիք-օրրա

2.Ձու, նեցուկ, ճաճանչ, պայտ, թարթիչ, վիհ, աշտանակ, արտևանունք,  օշարակ, ճրագակալ, անդունդ ,ճառագայթ, հավկիթ, հենարան:

ձու-հավկիթ
նեցուկ-հենարան
ճաճանչ-ճառագայթ
թարթիչ-արտևանունք
աշտանակ-ճրագակալ
անդունճ-վիհ

3.Աքցան,տաղտուկ, խուճապ, գինարբուք, մորմոք, խրախճանք, արգելք, ահ, գուրգուրանք, երկյուղ, խոչընդոտ, գորով, տագնապ, ձանձրույթ:

երկյուղ-ահ
գինարբուք-խրախճանք
գուրգուրանք-գորով
տաղտուկ-ձանձրություն
խուճապ-տագնապ
արգելք-խոչնդոտ


Սյունակներից ընտրել համապատասխան արմատները և կազմել 6 բարդ բառ:

1.Բնություն                                  թղթե                                 

վայրկյան                                  որսալ                                

շեկլիկ                                       հերակալ                                

ձուկ                                           ուղտ                                  

խաղալ                                      չափում                               

ինձ                                             նկարել 

բնանկար
վարկյանաչափ
խաղաթուղթ
շիկահեր
ձկնորս
ընձուղտ

2. Ձյուն                                      պատճառ                       

մուկ                                           ոսկոր                            

այտ                                            դեղ                                 

միշտ                                          կսկծալ                         

դառը                                           դալար                          

սկիզբ                                          ծաղիկ  

ձնծաղիկ
մկնդեղ
այտոսկր
 մշտադալար
սկզբնապատճառ
դառնակսկիծ