Posted in Մաթեմաթիկա

Հռոմեական և Արաբական թվեր

Արաբական թվեր։

Արաբական թվերը առաջացել են Հնդկաստանում 5-րդ դարից ոչ ուշ։  Իրականում Արաբական թվերը հնդկական թվերի ձևափոխված են։ Հնդիկները բացահայտեցին զրոն (շունյա), որը թույլ է տալիս տնտեսակոնորեն ճշգրիտ հաշվարկներ կատարել:  Հնդիկներն այդ թվերն տարածեցին Իրան, հետո հասավ նաև արաբներին, իսկ ավելի ուշ եվրոպացիներին: Արաբական թվերը եվրոպացիներին հայտնի դարձավ 10-րդ դարում: Ձևավորվել է «արաբական թվեր» անվանումը, այն ինչ նրանք բոլորովին այլ ծագումնաբանություն ունեն:

Հռոմեական թվեր։

Հռոմեական թվերը, որոնք առաջացել են մոտ 500 տարի առաջ: Թվերը գրվում են թվանշանների կրկնության միջոցով՝ III=3, XX=20 և այլն։ Եթե փոքր արժեքով թվանշանը մեծից հետո է, ապա նրանք գումարվում են, իսկ եթե առաջ է, ապա՝ հանվում՝ VII=5+2=7, CM=-100+1000=900 և այլն։

Posted in Մայրենի

Մայրենի։ Առաջադրանքեր

  • Տեքստի անծանոթ բառերը դուրս գրեք, բառարանի օգնությամբ բացատրեք և սովորեք:

Ոտնաման- կոշիկ

Մղում- Ձգտում

Մարկ- Դրամական միավոր Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում

  • Մգեցրած բառերը վանկատեք, ուշադրություն դարձրեք գաղտնավանկի Ը-ին:

Բարձրացրեց – բար-ձըրա-ցրեց

Գրպանները – գըր-պան-ները

Վնգստում – վըն-գըս-տում

Շրջադարձում –  շըր-ջա-դար-ձում

Սոված – սով-ած

Խորքում – խոր-քում

Շփեց – շը-փեց

Մարդու – մար-դու

Թատրոնի – թա-տրո-նի

Ջարդում – ջար-դում Ցըտե-սու-թյուն

Մղում –

Գրպանեց – գրր-պա-նեց

Ցտեսություն – ցըտե-սու-թյուն

  • Պատմվածքից դուրս գրեք 7 բառ, որոնց հնչյուններն ու տառերը քանակով չեն ահմապատասխանում:

Կդառնար, դրամապանակ, վնգստում, գրպան, շրջադարձում, շփեց, ցտեսություն։