Posted in Մաթեմաթիկա

Մատեմ

Հանման   ճշտության    ստուգումը    գումարով

  • Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին ու  ստանանք նվազելին, ապա   այն ճիշտ է  կատարված, իսկ եթե ոչ, ապա սխալ է։
Նվազելիհանելի=տարբերություն
4567           –3569         =998

1․Կատարենք հանում       և   այն ստուգենք գումարով.

Օրինակ՝

4567-3569=998

7 Ստուգում՝+3569   
 3569    998   
  998   4567   

48900-3569=45331

48900              
 3569               
45331               

35697-13508=49800

35697              
 13508              
 498900             

2000-1598=

2000               
 1598               
  402               

  10456-5987=4469

10456              
  5987              
  4469              

2.Գումարումով ստուգիր ճի՞շտ է արդյոք կատարվել հանումը.

 Օրինակ՝ 6999-256=6743                                                                   Ստուգում՝  

+6743          
  256          
 6999          

Ճիշտ է։ այո

25698-5895=19803

+19803              
  5895              
 25698              

85694-35698=45996

+45996              
 35698              
 81694              

3.Գտի՛ր անհայտ գումարելին ու կատարիր ստուգում՝

 Օրինակ՝

 +1569=5694   
564 Ստուգում՝+4125   
 1569   1569   
 4125   5694   
 +2098=25697
25697 +23599       
  2098   2098       
 23599  25697       
 +7856=9086
9086+1230          
 7856 7856          
 1230 9086          
8067+       =10789  
10789+8067         
  8067 2722         
  272210789         
3805+       =45678
45678+45678        
  3805 3805         
 41873418734        
Posted in Մայրենի

Մայրենի

1. Գտեք սխալ շեշտադրված բառերը և կարմիր գույնով ուղղեք:

Ա. Կաղի´ն, մանչո´ւկ,լարախա´ղաց, վարդակա՛կաչ:

Բ. Մանուշա´կ, որսաշո´ւն, մր´գատու, լայնէկրա´ն

Գ. Պարտե´զ, ճապոնիա´, գաթա´, երեխա´

Դ. Դասագիրք´, սուսուփո´ւս, նրբերշիկ´, դասաժա´մ:

2. Հետևյալ բառերին վերջից ավելացրեք նոր մասնիկներ և գրեք, թե բառն ինչ փոփոխության ենթարկվեց:

Ձու, միս, տեր, մութ, սուտ, միրգ, լիքը:

Ձվիկ, մսակեր, տերև, մթություն, սուտասան, մրգատուն, լիություն,  

3. Գտեք բառերի առաջին արմատները և գրեք, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել: Օրինակ՝ մկնիկ- մուկ- ու>ը

Գնավոր, հուսահատ, տնակ, գնացուցակ, սիրահարվել, ձկնորս, շրթներկ, գնդակ, գրամեքենա, ընկուզենի, լուսամուտ, այգեպան:

Գույն-ա-վոր, հույս-ա-հատ,տուն-ակ, գին-ա-ցուցակ,սեր-ա-հարվել,ձուկ-նոռս, շուրթ-ներկ, գունդ-ակ, գիր-ա-մեքենա, ընկույզ-ենի, լույս-ա-մոտ,այգի-և-պան։