Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմ

Բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Սիրելի սովորողներ նախ միասին վերհիշենք բամանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարը՝

Օրինակ՝ 147։3=49  

Սյունակաձև՝

1473 
 12 49
 27  
  27  
   0  
.49 
  3 
147 
    

Ստուգում՝

Նույն քայլաշարով էլ կատարվում է բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի վրա բաժանումը.

Օրինակ՝ 14280։14=1020

Սյունակաձև՝                          

1428014  
 14   1020
  28     
   28     
    0     
          

Ստուգում՝

 .1020    
    14    
 +4080    
 1020     
 14280    
          

Առաջադրանքներ

  • Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝

1)   7310։34

 7310 34    215     
 68   215    34     
  51        860     
  34       645      
  170      7310     
  170               
    0               
                    
                    
                    

2)   11550։55

 11550 55    210    
 110   210    55    
   55       1050    
   55      1050     
    0      11550    
                    
                    
                    
                    
                    

3)   5400։12

 5400 12    450     
 48   450    12     
  60        900     
  60       450      
           5400     
                    
                    
                    
                    
                    

4)  18360։18

 18360 18   1020    
 18    1020   18    
   36       8160    
   36      1020     
    0      18360    
    0               
                    
                    
                    
                    

5)   48240։24

 48240 24    2010   
 48    2010    24   
   24        8040   
   24       4020    
            48240   
                    
                    
                    
                    
                    

6)   10836։36

  10836 36   301    
  108   301   36    
     36     1806    
     36     903     
      0    10836    
                    
                    
                    
                    
                    

7)   2163։21

  2163 21   103     
  21   103   21     
    63      103     
    63     206      
     0     2163     
                    
                    
                    
                    
                    

8)   25750։25

  25750 25   1030   
  25    1030   25   
    75       5150   
    75      2060    
     0      25750   
                    
                    
                    
                    
                    

9)  2170։35

  2170 35   35      
  210  62   62      
    70      70      
    70    210       
     0    2170      
                    
                    
                    
                    
                    

10)   58500։25

  58500 25    2340  
  50    2340    25  
   85        11700  
   75        4680   
   100       58500  
   100              
     0