Posted in Մայրենի

Մայրենի

1. Գտեք սխալ շեշտադրված բառերը և կարմիր գույնով ուղղեք:

Ա. Կաղի´ն, մանչո´ւկ,լարախա´ղաց, վարդակա՛կաչ:

Բ. Մանուշա´կ, որսաշո´ւն, մր´գատու, լայնէկրա´ն

Գ. Պարտե´զ, ճապոնիա´, գաթա´, երեխա´

Դ. Դասագիրք´, սուսուփո´ւս, նրբերշիկ´, դասաժա´մ:

2. Հետևյալ բառերին վերջից ավելացրեք նոր մասնիկներ և գրեք, թե բառն ինչ փոփոխության ենթարկվեց:

Ձու, միս, տեր, մութ, սուտ, միրգ, լիքը:

Ձվիկ, մսակեր, տերև, մթություն, սուտասան, մրգատուն, լիություն,  

3. Գտեք բառերի առաջին արմատները և գրեք, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել: Օրինակ՝ մկնիկ- մուկ- ու>ը

Գնավոր, հուսահատ, տնակ, գնացուցակ, սիրահարվել, ձկնորս, շրթներկ, գնդակ, գրամեքենա, ընկուզենի, լուսամուտ, այգեպան:

Գույն-ա-վոր, հույս-ա-հատ,տուն-ակ, գին-ա-ցուցակ,սեր-ա-հարվել,ձուկ-նոռս, շուրթ-ներկ, գունդ-ակ, գիր-ա-մեքենա, ընկույզ-ենի, լույս-ա-մոտ,այգի-և-պան։

Posted in Մաթեմաթիկա

Հռոմեական և Արաբական թվեր

Արաբական թվեր։

Արաբական թվերը առաջացել են Հնդկաստանում 5-րդ դարից ոչ ուշ։  Իրականում Արաբական թվերը հնդկական թվերի ձևափոխված են։ Հնդիկները բացահայտեցին զրոն (շունյա), որը թույլ է տալիս տնտեսակոնորեն ճշգրիտ հաշվարկներ կատարել:  Հնդիկներն այդ թվերն տարածեցին Իրան, հետո հասավ նաև արաբներին, իսկ ավելի ուշ եվրոպացիներին: Արաբական թվերը եվրոպացիներին հայտնի դարձավ 10-րդ դարում: Ձևավորվել է «արաբական թվեր» անվանումը, այն ինչ նրանք բոլորովին այլ ծագումնաբանություն ունեն:

Հռոմեական թվեր։

Հռոմեական թվերը, որոնք առաջացել են մոտ 500 տարի առաջ: Թվերը գրվում են թվանշանների կրկնության միջոցով՝ III=3, XX=20 և այլն։ Եթե փոքր արժեքով թվանշանը մեծից հետո է, ապա նրանք գումարվում են, իսկ եթե առաջ է, ապա՝ հանվում՝ VII=5+2=7, CM=-100+1000=900 և այլն։

Posted in Մայրենի

Մայրենի։ Առաջադրանքեր

  • Տեքստի անծանոթ բառերը դուրս գրեք, բառարանի օգնությամբ բացատրեք և սովորեք:

Ոտնաման- կոշիկ

Մղում- Ձգտում

Մարկ- Դրամական միավոր Գերմանիայում և Ֆինլանդիայում

  • Մգեցրած բառերը վանկատեք, ուշադրություն դարձրեք գաղտնավանկի Ը-ին:

Բարձրացրեց – բար-ձըրա-ցրեց

Գրպանները – գըր-պան-ները

Վնգստում – վըն-գըս-տում

Շրջադարձում –  շըր-ջա-դար-ձում

Սոված – սով-ած

Խորքում – խոր-քում

Շփեց – շը-փեց

Մարդու – մար-դու

Թատրոնի – թա-տրո-նի

Ջարդում – ջար-դում Ցըտե-սու-թյուն

Մղում –

Գրպանեց – գրր-պա-նեց

Ցտեսություն – ցըտե-սու-թյուն

  • Պատմվածքից դուրս գրեք 7 բառ, որոնց հնչյուններն ու տառերը քանակով չեն ահմապատասխանում:

Կդառնար, դրամապանակ, վնգստում, գրպան, շրջադարձում, շփեց, ցտեսություն։

Posted in Հայրենագիտություն

Հայկի և Բելի առասպելը

Աղեղնավոր Հայկը հայ ցեղի նախնին է, իսկ բռնակալը Բելը։ Հայկը հիմնում է իր իր անունով բնակավայր՝ Հայկաշենը, և բնակվում այնտեղ:  Բելը պատգամավորություն է ուղարկում Հայկի մոտ՝ առաջարկելով հնազանդություն և խաղաղություն, բայց Հայկը խստությամբ մերժում է: Բելը որոշում է ուժով հնազանդեցնել նրան և մեծ զորքով մտնում է Արարադի երկիր:

Բելը մեծ զորքով մտնում է Արարադ երկիրը։ Կռիվ է լինում և այդ կռվի ժամանակ Հայկն իր երեքթևյան նետով սպանում է Բելին։

Հաղթելու պատճառով շինում է դաստակերտ և անունը դնում է Հայք։ Այս պատճառով գավառն էլ մինչև այժմ կոչվում է Հայոց ձոր։

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն։ Մարմիներ և նյութեր

  1. Քանի նյութից կարելի է պատրաստել բաժակ:

Բաժակից կարելի է ստանալ՝ փայտ, կերամիկա, ապակի, կավ, գիփս․․․

2. Առանձնացնել մարմինները և նյութերը՝ փայտ, աթոռ, սեղան, ոսկի, մատանի, գրիչ, պատուհան, պղինձ, պայուսակ, բաժակ:

Մարմիներ- աթոռ, սեղան, մատանի, գրիչ, պատուհան, պայուսակ, բաժակ

Նյութեր- փայտ, պղինձ, ոսկի

3. Տեսակավորիր հետևյալ նյութերը՝ պինդ, հեղուկ, գազային։ Ալյումին, երկաթ, ոսկի, գոլորշի, ջուր, նավթ, թթվածին, արծաթ, փայտ, ապակի:

Պինդ- երկաթ, փայտ, ապակի, այլումին, արծաթ, ոսկի

Հեղուկ- ջուր, նավթ

Գազային- գոլորշի, թթվածին

Posted in Անգլերեն, Uncategorized

Homework

1 Look at Joe and his new kite.

2 Hello! What’s your name?

3 That’s Emma and that’s her radio.

4 This is Mary and this is David. That is their dog.

5 Hi! My name’s Sarah.

6 We’re Bob and Kelly. This is our computer.

7 This is my brother, his name’s John.

8 Is this his chair, Tom?