Posted in Մայրենի

Մայրենի առաջադանքներ

անծանոթ բառեր-հողմի-ուժեղ քամի,Գահ-թաքավորական բարձր աթոռ,ջոլել-առանձացն էր,հալածել-հետապդել,

Ածական-բարձր,կանաչ,սև,լայն

գոյական բառեր

քամի,ամպ,գահ,հողմ,հոսանք,սար,քըշում է,

ածացավոր բառեր

վաղուց,հալածական,քշաված,բաժանել,ջոկել,

Posted in Մայրենի

Մայրենի առաջադրանքներ

Այս բանաստեղծությունը երկու սև ամպի մասին է, որոնք հողմից հալածված քշվումեն դես ու դեն։ Նրանք թողել էին իրենց բարձր ու կանաչ սարերին, բայց միասին էին։ Նաև այս բանաստեղծությունը ընկերասիրության մասին է։

Առաջադրանքներ։

անծանոթ բառեր-հողմի-ուժեղ քամի,Գահ-թաքավորական բարձր աթոռ,ջոլել-առանձացն էր,հալածել-հետապդել,

Ածական-բարձր,կանաչ,սև,լայն

գոյական բառեր-քամի,ամպ,գահ,հողմ,հոսանք,սար,քըշում է,

ածացավոր բառեր-վաղուց,հալածական,քշաված,բաժանել,ջոկել,