Posted in Մաթեմաթիկա

Չափման միավորներ 

Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են  

միլիմետրը՝ 1մմ 

սանտիմետրը՝ 1սմ դեցիմետրը՝ 1դմ մետրը՝ 1մ կիլոմետրը՝ 1կմ 1սմ=10մմ 1դմ=10սմ 

1մ = 10դմ 1մ=100սմ 1կմ=1000մ ։ 

Որպես զանգվածի չափմանմիավոր գործածվում են գրամը՝ 1գ 

կիլոգրամը՝ 1կգ ցենտները՝ 1ց տոննան՝ 1տ  1կգ =1000 գ 

1ց = 100 կգ  1տ =1000 կգ 1տ =10 ց ։ 

Որպես ժամանակի չափմանմիավոր գործածվում են  

վայրկյանը՝ 1վ 

րոպեն՝ 1ր 

ժամը՝ 1ժ օրը ՝ 1օր 

տարին՝ 1տարի 1օր =24ժ 

1ժ =60ր 1ր =60վ ։ 

1տ=12ամիս 1դար=100 տարի 

Որպես արագության չափման միավոր գործածվում են 

կիլոմետր-ժամ՝ 1կմ/ժ մետր-ժամ՝ 1մ/ժ մետր-վայրկյան՝ 1մ/վ 1կմ/ժ=1000մ/ժ 1մ/վ=3600մ/ժ 

Առաջադրանքներ.

 

1.     Արտահայտիր մետրով 

5 կմ 5000 մ =10000


23 կմ2300մ =25300

 400կմ40000մ =80000

2.     Արտահայտիր դեցիմետրով 

5մ400դմ  =450

3կմ 200000դմ =200300

4կմ60մ70մ =413

3.     Արտահայտիր սանտիմետրով 

5մ 5000 սմ=5500 

4մ5դմ6սմ 6000 սմ =6456

35դմ3500 սմ=3850

 

4.     Արտահայտիր միլիմետրով 

7մ 5սմ 6մմ  =7056


5մ 4դմ 7սմ 6մմ =5476

5.     Արտահայտիր նշված միավորներով․

 

5ր 40վ= 340     վ 

5օր18ժ = 138   ժ 

7տարի 11 ամիս=95  ամիս
10դար 54տարի  = 1054տարի 

6․ Արտահայտիր գրամներով 

5կգ=5000

 7կգ250գ=7250

 

5ց=500

 5ց 12կգ 60գ=12560

 

7․ Արտահայտիր ցենտներով 

5տ 12տ 7ց =177

8․ Արտահայտիր կիլոգրամով 

12տ =12000

22տ5ց=22500

4տ5ց62կգ =4562


9․ Մեծ միավորներից մեկը արտահայտիր փոքր միավորով: 

5տ3ց =


 30կգ60գ 


 6օր14ժ 


 30ր40վ 


 10մ9սմ 


 20կմ70մ 

Posted in Հայրենագիտությու

Փայտարվեստի թանգարանի մասին տեղեկություն

Փայտարվեստի պետական թանգարանը հիմնադրվել է 1977 թ.: Թանգարանի հավաքածուն կազմավորվել է կոլեկցիոներների և հեղինակների նվիրատվություններից, հետագայում` գիտարշավային նյութերի ու ձեռքբերումների շնորհիվ: Թանգարանի հիմնական խնդիրներից է` հավաքագրել, պահպանել, ցուցադրել փայտարվեստի նմուշներ և նպաստել ազգային

փորագրության ավանդույթների զարգացմանը, ինչպես նաև նպաստել արհեստների մշակույթի, մասնավորապես, փայտարվեստի վերականգնմանը: Փայտարվեստի թանգարանը, միևնույն ժամանակ, յուրօրինակ դպրոց է, որտեղ մասնագիտական կրթություն են ստացել ցուցադրվող հեղինակներից շատերը: Նրանց աշխատանքների

Posted in Ռուսերեն, Ռուսերեն

Ռուսերեն

Задания:

  1. Прочитайте текст.
  2. Найдите и выпишите слова, которые отвечают на вопросы какой, какая, какое?
  3. Составьте словосочетания. Например: Какой? густой. Густой лес.
  4. Напишите,чем закончилась сказка. Ваше мнение о главном герое. /5-6 предложений/
Posted in Մաթեմաթիկա

Չափման միավորներ 

Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են  

միլիմետրը՝ 1մմ 

սանտիմետրը՝ 1սմ դեցիմետրը՝ 1դմ մետրը՝ 1մ կիլոմետրը՝ 1կմ 1սմ=10մմ 1դմ=10սմ 

1մ = 10դմ 1մ=100սմ 1կմ=1000մ ։ 

Որպես զանգվածի չափմանմիավոր գործածվում են գրամը՝ 1գ 

կիլոգրամը՝ 1կգ ցենտները՝ 1ց տոննան՝ 1տ  1կգ =1000 գ 

1ց = 100 կգ  1տ =1000 կգ 1տ =10 ց ։ 

Որպես ժամանակի չափմանմիավոր գործածվում են  

վայրկյանը՝ 1վ 

րոպեն՝ 1ր 

ժամը՝ 1ժ օրը ՝ 1օր 

տարին՝ 1տարի 1օր =24ժ 

1ժ =60ր 1ր =60վ ։ 

1տ=12ամիս 1դար=100 տարի 

Որպես արագության չափման միավոր գործածվում են 

կիլոմետր-ժամ՝ 1կմ/ժ մետր-ժամ՝ 1մ/ժ մետր-վայրկյան՝ 1մ/վ 1կմ/ժ=1000մ/ժ 1մ/վ=3600մ/ժ 

Առաջադրանքներ.

 

1.     Արտահայտիր մետրով 

5 կմ 5000 մ 


23 կմ2300մ 

 400կմ40000մ 

2.     Արտահայտիր դեցիմետրով 

5մ400դմ  

3կմ 200000դմ 

4կմ60մ70մ 

3.     Արտահայտիր սանտիմետրով 

5մ 5000 սմ 

4մ5դմ6սմ 6000 սմ 

35դմ3500 սմ

 

4.     Արտահայտիր միլիմետրով 

7մ 5սմ 6մմ  


5մ 4դմ 7սմ 6մմ 

5.     Արտահայտիր նշված միավորներով․

 

5ր 40վ=      վ 

5օր18ժ =    ժ 

7տարի 11 ամիս=  ամիս
10դար 54տարի  = տարի 

6․ Արտահայտիր գրամներով 

5կգ

 7կգ250գ

  5ց 12կգ 60գ

 

7․ Արտահայտիր ցենտներով 

5տ 12տ 7ց 

8․ Արտահայտիր կիլոգրամով 

12տ 

22տ5ց

4տ5ց62կգ 


9․ Մեծ միավորներից մեկը արտահայտիր փոքր միավորով: 

5տ3ց 


 30կգ60գ 


 6օր14ժ 


 30ր40վ 


 10մ9սմ 


 20կմ70մ 

Չափման միավորներ 

Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են  

միլիմետրը՝ 1մմ 

սանտիմետրը՝ 1սմ դեցիմետրը՝ 1դմ մետրը՝ 1մ կիլոմետրը՝ 1կմ 1սմ=10մմ 1դմ=10սմ 

1մ = 10դմ 1մ=100սմ 1կմ=1000մ ։ 

Որպես զանգվածի չափմանմիավոր գործածվում են գրամը՝ 1գ 

կիլոգրամը՝ 1կգ ցենտները՝ 1ց տոննան՝ 1տ  1կգ =1000 գ 

1ց = 100 կգ  1տ =1000 կգ 1տ =10 ց ։ 

Որպես ժամանակի չափմանմիավոր գործածվում են  

վայրկյանը՝ 1վ 

րոպեն՝ 1ր 

ժամը՝ 1ժ օրը ՝ 1օր 

տարին՝ 1տարի 1օր =24ժ 

1ժ =60ր 1ր =60վ ։ 

1տ=12ամիս 1դար=100 տարի 

Որպես արագության չափման միավոր գործածվում են 

կիլոմետր-ժամ՝ 1կմ/ժ մետր-ժամ՝ 1մ/ժ մետր-վայրկյան՝ 1մ/վ 1կմ/ժ=1000մ/ժ 1մ/վ=3600մ/ժ 

Առաջադրանքներ.

 

1.     Արտահայտիր մետրով 

5 կմ 5000 մ


23 կմ2300մ 

 400կմ40000մ 

2.     Արտահայտիր դեցիմետրով 

5մ400դմ  

3կմ 200000դմ 

4կմ60մ70մ 

3.     Արտահայտիր սանտիմետրով 

5մ 5000 սմ 

4մ5դմ6սմ 6000 սմ 

35դմ3500 սմ

 

4.     Արտահայտիր միլիմետրով 

7մ 5սմ 6մմ  


5մ 4դմ 7սմ 6մմ 

5.     Արտահայտիր նշված միավորներով․

 

5ր 40վ=      վ 

5օր18ժ =    ժ 

7տարի 11 ամիս=  ամիս
10դար 54տարի  = տարի 

6․ Արտահայտիր գրամներով 

5կգ

 7կգ250գ

  5ց 12կգ 60գ

 

7․ Արտահայտիր ցենտներով 

5տ 12տ 7ց 

8․ Արտահայտիր կիլոգրամով 

12տ 

22տ5ց

4տ5ց62կգ 


9․ Մեծ միավորներից մեկը արտահայտիր փոքր միավորով: 

5տ3ց 


 30կգ60գ 


 6օր14ժ 


 30ր40վ 


 10մ9սմ 


 20կմ70մ