Posted in Մայրենի

Կան ածականներ, որոնց ցույց տված հատկանիշը համեմատելի է: Համեմատության աստիճանները երեքն են՝ դրական, բաղդատական, գերադրական: 

Դրական սատիճանում բառն իր ուղիղ ձևն ունի, օր. Լավ, բարի, գեղեցիկ… 

Համեմատական աստիճանում այն համեմատվում է մեկ այլ հատկանիշի հետ, որի համար օգտագործում ենք ավելի, պակաս բառերը, օր.` ավելի լավ, ավելի բարի, պակաս գեղեցիկ… 

Գերադրական աստիճանում ածականը ցույց է տալիս մի այնպիսի հատկանիշ, որը բոլորից լավն է: Կազմվում է ամենա բառի կամ գույն ածանցի միջոցով- օր.` ամենալավ կամ լավագույն, ամենագեղեցիկ կամ գեղեցկագույն, ամենաբարի… 

Դուրս գրել ածականները և գոյականները: 

Հրամանատարը հասավ սիրելի ընկերներին, որպեսզի երկրորդ անգամ փրկի նրանց վտանգից: (3 գոյական, 1 ածական) Տղա,սեղան,տուն բարձրահասակ,

Երբ հեռվում հանգչեցին վերջին լույսերը, փոքրիկ Անահիտը երկու անգամ շշուկով ասաց: (3 գոյական, 2 ածական) փոքրիկ,շշուկով, լույսեր,Անահիտ,

Ես սիրում եմ հորդառատ անձրևը. այն իմ մեջ հաճելի հիշողություններ է արթնացնում: (2 գոյական, 2 ածական) Ես,անձրև, Հորդարատ,հաճելի,

Առաջին անգամն էր, որ նա ջերմ սեր էր զգում կրտսեր քրոջ` Մարգարիտի հանդեպ: (3 գոյական, 2 ածական)  Սեր,քրոջ,Մարգարիտ, Ջերմ,

Նա հարյուր հատ գունավոր ծաղիկներ էր ուզում, որպեսզի դրանցով զարդարեր գեղեցիկ զույգի հարսանեկան տոնը: (4 գոյական, 3 ածական) Ծաղիկեներ,զույգ,տոն, Գունավոր,գեղեցիկ,

Բառերը հոգնակի դարձնել:

Մարդ, դաս, սյուն, ձուկ , մատ, ձեռ, ոտ, հարս, գրատուն, ձեռագիր, պատմագիր, հեռախոս, մարդասպան,տղա, աստղ, գնդակ, գլուխ: Մարդ-մարդիկ, դաս-դասեր, սյուն-սյուներ, ձուկ-ձկներ, մատ-մատներ, ձեռ-ձեռքեր, ոտ-ոտքեր, հարս-հարսներ, գրատուն-գրատներ ձեռագիր-ձեռագրեր, պատմագիր-պատմագրեր, հեռախոս-հեռախոսներ,մարդասպան-մարդասպաններ, տղա-տղաներ, ասեղ-ասեղներ, գնդակ-գնդակներ, գլուխ-գլուխներ

3. Առանձնացրեք անձնանիշ և իրանիշ գոյականները  Ռուսներ,մայրիկ,,օդադչու, դասացուցակ,ավտոմեքենա,ինքնաթիռ

Ռուսներ, քաղաք, մայրիկ, Հասաստան, դասընկեր, դասացուցակ, ավտոմեքենա, ինքնաթիռ, օդաչու, լավություն: 

6. Հետևյալ ածականները եթե հնարավոր է դրեք համեմատության երեք աստիճաններով-Մաքուր, կաղ, հին, կարմիր, դաժան, կարճ: մաքուր-համեմատական-ավելիմաքուր գերադրական-ամենամաքուր,կաղ-համեմատակն անավելի կաղ-գերադրական ամենա կաղ, հին-համեմատական-ավելի հին-գերադրական-ամենահին, կարմիր-համեմատական,ավելի կարմիր,գերադրական ամենակարմիր, դաժան-համեմատական ավելի դաժան-գերդրական ամենադաժան կարճ-համեմատակն-ավելի կարճ-գերդրական ամենակարճ-