Posted in Մայրենի

Հասուն արտ

  • հիմնավորիր:
  • Ի՞նչ ես հասկանում հասուն արտ ասելով: հասած առտը
  • Ինչո՞ւ է հեղինակը գրում՝ Արտս ոսկուն է, նըման բոցերու: Առտը կրակի պես
  • Բացատրիր այս տողերը՝ գամ ոսկիդ հնձեմ: Առտը բերք է տալիս
  • դուրս գրեիր փոխաբերական իմաստով գործածված արտահայտությունները և բառերը: Արտըս ոսկո՜ւն է… Նըման բոցերու

Բոռ, մեղու, պիծակ,
Քիստերուն մեջեն
Կ’անցնին զերդ փայլակ:

Բոռ, մեղու, պիծակ,
Քիստերուն մեջեն
Կ’անցնին զերդ փայլակ: