Posted in Մաթեմաթիկա

Արագություն, ժամանակ, ճանապարհ․մաս2

Մարմնի շարժման արագությունը միավոր ժամանակում նրա
անցած ճանապարհն է ։
70կմ/ժ արագություն ասելով հասկանում ենք, որ մարմինը
1ժ-ում անեցել է 70կմ ճանապարհ։
Արագություն = Ճանապարհ : ժամանակ
Ճանապարհ= Ժամանակ · Արագություն
Ժամանակ= Ճանապարհ ։ Արագություն
Խնդիրներ
 Բեռնատարը 740 կմ ճանապարհի առաջին 320կմ-ն անցավ
80կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 60կմ/ժ
արագությամբ։ Բեռնատարը քանի՞ ժամում անցավ այդ
ճանապարհը։ 740-320=420
 Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1620կմ
ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց
10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 2 ժամ պակաս։ Որքա՞ն
ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։
740կմ
320կմ
1620կմ 10-2=8 10+8=18


70կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուսը՝ 10կմ/ժ-ով պակաս
արագությամբ։
 480կմ հեռավորության վրա գտնվող 2 քաղաքներից
միաժամանակ իրար հանդիպակաց դուրս եկան երկու
ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո։ Առաջինը
գնում էր 60կմ/ժ արագությամբ։ Որոշիր երկրորդ
մեքենայի արագությունը։ 8×60=480 8x=640 640-480=160կմ
A
780կմ
A
 A քաղաքից միաժամանակ հակադիր ուղղություններով
դուրս եկան երկու ավտոմեքենա ։ Առաջինի արագությունը
70կմ/ժ էր, իսկ երկրորդինը՝ 20 կմ/ժ -ով ավելի։ Որքա՞ն
կլինի նրանց հեռավորությունը 3 ժամ հետո։
480կմ 70+60=130 6ժամ

60կմ/ժ
70կմ/ժ