Posted in Մաթեմաթիկա

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Խնդիր 1.

Մենք տանից դուրս եկանք 8։20, տեղ հասանք 8։35։ Որքա՞ն ժամանակու մենք հասաք դպրոց։

Խնդիր 2.

Մենք մայր դպրոցից շարժվեցիք դեպի Գետամեջ 9։40 տեղ հասաք 11։50, որքա՞ն ժամանակում մենք հասանք տեղ։

Խնդիր 3.

Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 3 ժամում, եթե շարժվի 60կմ/ժ արագությամբ։

Խնդիր 4.

Գնացքը 4 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 2400կմ ճանապարհ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ գնացքը մեկ օրում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s