Posted in Ռուսերեն

Волк

Волк, или се́рый волк, или обыкнове́нный волк[1] (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). Наряду с койотом (Canis latrans), обыкновенным шакалом (Canis aureus) и ещё несколькими видами составляет род волков (Canis). Кроме того, как показывают результаты изучения последовательности ДНК и дрейфа генов, является прямым предком домашней собаки, которая обычно рассматривается как подвид волка (Canis lupus familiaris). Волк — одно из самых крупных современных животных в своём семействе: длина его тела (без учёта хвоста) может достигать 160 см, длина хвоста — до 52 см, высота в холке — до 90 см; масса тела может доходить до 90—102 кг.

Когда-то волк имел гораздо большее распространение в Евразии и Северной Америке. В настоящее время его ареал и общая численность животных заметно уменьшились, главным образом в результате человеческой деятельности: изменения природных ландшафтов, урбанизации и массового истребления. Во многих регионах мира волк находится на грани полного исчезновения, хотя на севере Евразии и Америки его популяция всё ещё остаётся стабильной. Несмотря на то, что популяция волков продолжает уменьшаться, он до сих пор во многих местах является объектом охоты как представляющий потенциальную опасность для человека и домашнего скота либо ради развлечения.

В качестве одного из ключевых хищников волки играют очень важную роль в балансе экосистем таких биомов, как леса умеренных широт, тайга, тундра, степи и горные системы. Всего выделяют примерно 32 подвида волка, различающихся размерами и оттенками меха. На территории Российской Федерации чаще всего встречаются обыкновенный (C.l.lupus) и тундровый (C.l.albus) волки.

Posted in Մայրենի

Աշնանամուտի ջրերը բարակ

Աշնանամուտի ջրերը բարակ
Նորից մասուր են բերում սարերից,
Սպիտակ ու պաղ փրփուրների մեջ
Ալ-կարմիր հուր են բերում սարերից:

Առաջին սերս քրքրվեց, մնաց
Մասրենիների փշերի վրա…

Եվ մասուրի հետ ջրերն` առաջին
Սիրո սարսուռ են բերում սարերից:

Ես այս բանաստեղցյությունից հասկաց որ բնուցյոն պեք է բնուցյուն սիրել և նրանով հիանլ։

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա

 • Քանի՞ ուղղանկյուններից է բաղկացած ուղղանկյունանիստը։
 • 6
 • Ուղղանկյունանիստի նիստերից յուրաքանչյուրը ի՞նչ երկրաչափական պատկեր է։
 • ուղակյուն
 • Խորանարդի նիստերից յուրաքանչյուրը ի՞նչ երկրաչափական պատկեր է։
 • քարաքուի
 • Քանի՞ քառակուսիներից է բաղկացած խորանարդը։
 • 6 քառակուսիներից
 • Քանի՞ նիստ ունի խորանարդը։
 • 12
 • Քանի՞ գագաթ ունի խորանարդը։
 • 6
 • Քանի՞ կող ունի խորանարդը։
 • 12 կող
 • Համեմատեք խորանարդը և ուղղանկյունանիստը։
 • 12 ուղղանկյունանիստը։
 • Ի՞նչ խորանարդի ծավալը։
 • իաչքան բան կարանքլնեք մեջ և իչքան տեղ կզբաղեցնի
 • Ի՞նչ ուղղանկյունանիստի ծավալը
 • Որո՞նք են ուղղանկյունանիստի չափումները։
 • լանուցյուն,երկարուսյուն,բարձրուցյուն
 • Հաշվեք ուղղանկյունանիստի  ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 դմ, 7դմ,  11դմ։
 • 462
 • Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝     6 դմ,  18 սմ, 10 սմ։
 • 1080
 • Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
 • 8դմ
 • Հաշվեք  15 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
 • Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 11 սմ, 10 սմ, 16 սմ։
 • Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝