Posted in Մայրենի

Հարցազրույց` իմ ընկերոջ հետ


-Բարև Արամ, ես քեզ այսօր մի քանի հարց կտամ կապված մեր դպրոցի հետ։

Հարցեր։

Քո կարծիքով մեր դպրոց ուրիշ դպրոցներից ինչո՞վ է տարբերվում։սիկ քո կարծիքով քեզ մեր ի՞նչն է դուր գալի։

Դու, որ՞ առարկան ես շատ սիրում և ինչո՞ւ։

Ին՞չ կարծիքի ես մեր դպրոցի ճամփորդությունների մասին։

Քո կարծիքով լավ է՞, որ մեր դպրոցում կան տարբեր ընտրություններ։

Ի՞նչ ընտրություններ ունես դու։

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա

 • Հաշվեք  5 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ումակերևույթի մակերեսը։
 • 5X5X5=125 սմ
 • Հաշվեք  9 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 9x9x9=729 սմ
 • Հաշվեք  4 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 4x4x4=64 սմ
 • Հաշվեք  17 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 17x17x17=4919 մմ
 • Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևու յթի մակերեսը։
 • 3x3x3=27 դմ
 • Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 2x2x2=16 սմ
 • Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 1x1x1=1դմ
 • Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 19x19x19=6858 մմ
 • Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 2x2x2=16 սմ
 • Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 1x1x1=1 դմ
 • Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։
 • 19x19x19=6858 մմ
 •  Գտեք  նկարում  պատակերված մարմինների ծավալը։ Յուրաքանչյուր խորանարդիկի ծավալը  1 սմ3  է։

13. Գործնական աշխատանք․

Պատրաստեք խորանար, հաշվեք այդ խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։