Posted in Մայրենի

Մայրենի 29.11.20

Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

  1. Նկատեցի՞ր` ինչպես է կարդացվում զ մասնիկը (նախդիրը) բաղաձայնից առաջ:

Զ առանձնանում է բաղաձայնից։

  • Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:

Ճանաչել իմաստությունը և խրատը, իմանալ հանճարի գործեր