Posted in Մայրենի

ԳԱՐՆԱՆ ԱՌԱՎՈՏ

 • Բանաստեյֆղծության մեջ ընդգծված բառերը դրեք ուղիղ ձևով և դրանցով կազմեք նախադասություններ։
 • Զընգզընգալեն-զընզզնգալ
 •  խոխոջում է-խոխոջումի
 • շընկշընկում է-շավացնել
 • Կըռկըռալեն-Կըռկըռալ
 •  է կարդում-երքել
 • Շորորալեն-Շորորալ
 • Սըլսըլալեն-Սըլսըլալ
 • Յուրաքանչյուր քառատողում կա երկուական ենթակա, գտեք դրանք, դուրս գրեք և գրեք, թե ինչ են դրանք անում։ Լուսը-լուսավորում է և բացվում է ,առուն-խոխոջում է,Քամին- շընկշընկում է,Կռունկն-կռկռում է,Կաքավ կղկղում է, Հարսն ու աղջիկ-Շորորում է 
 • կարդացեք բանաստեղծությունը 5 անգամ, ի՞նչ ձայներ եք լսում, ի՞նչ գույներ եք տեսնում բանաստեղծության մեջ։
 • Բանաստեղծությունը սովորեք անգիր և նկարեք այն։
Posted in Ռուսերեն, Ռուսերեն

Какое у весны лицо? /18 апреля/

Вопросы.
1. О чём спросила бабушку Галя?

Бабушка, а бабушка, как мне весну нарисовать? – спрашивает Галя. – Зима белая, лето зелёное, осень жёлтая. А вот какую взять краску, чтобы весну нарисовать?

2. Почему Галя подумала, что веснарозовая?

3. Почему Галя не нарисовала весну розовой?

4. Что ответила Гале бабушка?

5. А что бы вы, ребята, посоветовали Гале?

6. Как нарисовать весну?

Posted in Մայրենի

Առաջադրանքներ Արջաորս: Հ. Թումանյան

 • Կանաչով նշված արտահայտությունները բացատրեք:
 • բոցն աստծու ոտներն էրում է-բոցը աստծու ոտքերն է հասնում։
 • Բայց անտերը գլխի է ընկել- Բայց, նա արդեն իմացել է
 • Իմացել եմ, որ արջը ականջ է դնում, տեսնի շունչ կա, թե չէ-իմացել եմ, որ արջը ականջ է դնում, տեսնի շունչ կա թե չէ
 •  Ես էլ շունչս փորս գցեցի- Ես էլ շունչս պորս գնացի
 •   մին էլ ականջ դրավ-մեկ էլ ականջ դրեց
 •  Հետքն ընկա գնացի-հետեվից ընկա գնացի
 • Նարնջագույն բառերի իմաստները գտեք բա ռարանում կամ Վիքիպեդիայում:
 • Եթե դուք լինեիք Ավագի ընկերոջ փոխարեն, նորի՞ց կգնայիք արջին սպանելու: Պատասխանը հիմնավորեք:Եթե ես լինեի Ավագի ընկերոջ փոխարեն այնպես կանեի , որ արջը փախչեր անտառի խորքերը և չվերադառնար։ Որովհետև չէի ուզի սպանել արջին։
 •  բայաթի -տխուր
 • դրուստ – շիտակ
 • օքմին- մի մարդ
 •  մերուն-խոզամայր
 • լուլիցը- չախմախը
 •  չախմախը-լուլիցը
 • խտըտեց-գրկել
 • Ի՞նչ եք կարծում արջը սատկե՞ց: Ինչո՞ւ եք այդպես կարծում:
 • Ես կարծում եմ արջը չսատկեց։ Միգուցե նա ջրին էր վազում , որպիսզի ջուր խմի։
 • Ո՞րն է ր պատմվածքի ամենալարված պահը:
 • Պատմվածքի ամենալարված պահը , որ մարդը իր շունչը պահում էր և ձևացնում էր իբրև թե նա մահացած է։
 • Ի՞նչ սովորեցիք այս պատմվածքից: