Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Օձունի տաճար

12 Օձունի տաճար Emma YSU.jpg

Օձուն գյուղը հնագույն բնակավայր է, որն առանձնանում է յուրահատուկ ճարտարապետական հուշարձանով՝ Օձուն վանական համալիրով: Ճշգրիտ տեղեկություն վանքի կառուցման տարեթվի հետ կապված չկա, բայց, գնահատելով շենքի կառուցվածքը և այլ հատկանիշներ, կարելի է ենթադրել, որ վանքը հիմնադրվել է VII դարում։ Նաև հայտնի չէ հիմնադրի անունը. տեղանքը ստացել է իր անվանումը ի պատիվ Հովհաննես III Օձնեցու, ով ծնվել և մեծացել է այստեղ: Մականունը մեկնաբանվում է որպես օձերի հետ կռվող: Այս մականունը նա ստացել է, երբ փրկել է հայրենի գյուղը հսկայական օձից: Օձունը համարվում է միջնադարյան հայկական ճարտարապետության գոհարներից մեկը: Վանքի պատերը զարդարում են հին որմնանկարներ:

 • Ըստ ավանդության, Թովմաս առաքյալը եկեղեցու վայրում օծել է քահանաների ու եպիսկոպոսների։ Ներկայիս եկեղեցու շենքը կառուցվել է 5-րդ դարում. այստեղ 4-րդ դարում Գրիգոր Լուսավորիչն ու Տրդատ Գ-ն հիմնել էին միանավ բազիլիկա։ 5-րդ դարում կառույցը եղել է գերանածածկ, կղմինդրե ծածկասալերով եռանավ բազիլիկ, իսկ գմբեթակիր մույթերը, գմբեթն ու քարե կամարակապներն ավելացել են 6-րդ դարում։ 8-րդ դարում Հովհան Օձնեցին կղմինդրե ծածկասալերը փոխարինել է քարով։ 1888 թվականին ավելացվել են զանգակատները։
 • Եկեղեցին կոչվում էր Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Նշան, Սուրբ Հովհաննես, Խաչգոնդ, Խաչգունդ: Վերջին անունը կապված է եկեղեցու բակում թաղված Խաչգունդ քահանայի անվան հետ, և նրա հիշատակին 1291 թ․-ին այստեղ կանգնեցվել է յուրօրինակ խաչքար: Եկեղեցու մոտակայքում գտնվում է վաղ քրիստոնեական դարաշրջանի մի հուշարձան: Այն նշանավորեց Հայաստանում քրիստոնեության ընդունումը:
 • Եկեղեցու ճակատին և պատուհանների շրջանակներին կան բարձրաքանդակներ: Հատկապես հետաքրքիր է պատուհանի աջ կողմում պատկերված հրեշտակը: Հրեշտակը կարծես թե հենվում է պատուհանի շրջանակին: Վանքի մոտ գտվում է 5-6-րդ դարերի մահարձան, որն իրենից ներկայացնում է աստիճաններին տեղադրված կրկնակի կամար, որի որմնախորշերում բարձրաքանդակներով պատված սյուներ են։
Posted in Մաթեմաթիկա

Գունային խաղեր

 • Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։
  15+7+1=23
 • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։
  7+4+1=12
 • Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։
  4+6+2=12
 • Պայուսակում կա 3 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։
  15+5+3=23
Posted in Մայրենի

Հ. Թումանյան «Ոսկու կարասը»

 • Նարնջագույն բառերի բացատրությունը գտեք բառարանում և բացատրեք:
  ռանչպարներին-Հողագործ
  հափշտակես-հազվադեպ
  պարգև-նվեր
 • Մանուշակագույն բառերը դուրս գրեք, պակասող տառերը լրացրեք:
  Մարդիկը
  թագավորը
  դարձյալ
  բախտը
  արդար
 • Կանաչ բառերը դուրս գրեք և որոշեք ածական են, թե՞ գոյական:
  Պապերից-գոյական
  Աղքատ-ածական
  Եզները-գոյական
  Վարուցանքի-գոյական
  Ոսկի-գոյական
  Վարձը-գոյական
  Թագավոի-գոյական
  Անգետ-ածական
 • Բնութագրեք գյուղացիներին և թագավորին:
  Գյուղացիները ազնիվ ու աշխատասեր էին, իսկ թագավորը՝ ագահ և նախանձող։
 • Եթե դուք լինեիք հողագործի տեղը, որի եզները սատկել էին, ոսկու կարասը կվերցնեի՞ք, թե՞ ոչ, պատասխանը հիմնավորեք:
  Այո, քանի որ ոսկով կարող եմ եզներ գնել, և այն ամենը, ինրն ինձ անրաժեշտ է։
 • Ի՞նչ սովորեցիք հեքիաթից:
  Հեքիաթից սովորեցի, որ պետք չէ ագահ լինել։
Posted in Մայրենի

Մայրենի 361-365 լեզվական աշխատանք 27.04.2022

Ուղղակի և անուղղակի խոսք

361. Ա և Բ նախադասությունների մեջ ընդգծված մասերը համեմատի՛ր: Դրանք ինչո՞վ են տարբերվում (համեմատի՛ր դրանց արտահայտած մտքերը, արտահայտման ձևերը):

            1. Ա. Տղան հարցրեց.
            – Ռոբոտը մեզ չի՞ գտնի:
            
Բ. Տղան հարցրեց, թե ռոբոտը իրենց չի՞ գտնի:

2. Ա. Տիգրանն ասաց.
            – Չի գտնիեթե մենք շատ չխոսենք:
            Բ. Տիգրանն ասաց, որ չի գտնի, եթե իրենք շատ չխոսեն:


            
3. Ա. Տիգրանն ասաց.
            – Ես էլ եմ ձանձրանում, բայց պետք է մի քիչ համբերենք:
            Բ. Տիգրանն ասաց, որ ինքն էլ է ձանձրանում, բայց պետք է մի քիչ համբերեն:

4. Ա. Տղան ասաց.
            – Տնային հանձնարարությունները հետո կանենք, մեր ընկերները հիմա սպասում են:
            
Բ. Տղան ասաց, որ տնային հանձնարարությունները հետո կանենիրենց ընկերները հիմա սպասում են:

Ա նախադասության մեջ ուղղակի խոսք է, իսկ Բ նախադասության մեջ անուղղակի։

362. Նախորդ վարժության մեջ ընդգծված հատվածներից ո՞րը կանվանես ուղղակի խոսքո՞րը՝ անուղղակի խոսք:Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:

Ա նախադասության մեջ ուղղակի խոսք է, իսկ Բ նախադասության մեջ անուղղակի։

363. Տրված նախադասությունները խմբավորի՛ր՝ ըստ նրանց մեջ ընդգծված հատվածներիՍտացածդ խմբերն ինչո՞վ են տարբերվում:

            1. – Լույսը վառե՞մ,– հարցրի ես:

Ուղղակի խոսք է:
            2. Ես ծիծաղելով ասացի, որ հրավիրատոմսը պատռված է:

Անուղղակի խոսք է։
            3. Լևոնը բարկացած ձայն տվեց.
            – Լույսը ինչո՞ւ վառեցիր:

Ուղղակի խոսք է։
            
4. Հետո հաշտվողաբար ասաց, որ լույսը թող վառված մնա:

Անուղղակի խոսք է։
            
5. Լևոնն ասաց, որ պետք է կարդալ և ոչ թե շատախոսել:

Անուղղակի խոսք է։
            
6. Ես կարդացի և ասացի.
            – Ոչինչ չեմ հասկանում:

Ուղղակի խոսք է։

            7. Ես համոզում էի Լևոնին, որ նրա ներկայությունը պարտադիր է:

Անուղղակի խոսք է։
            
8. – Գտա՜, – գոչեցի ես,- նրան հեռախոսով կասենք:

Ուղղակի խոսք է։

364. Ուշադրություն դարձրո՛ւ Ա, Բ, Գ նախադասությունների կետադրությանըկետադրական տարբերությունները գտի՛ր և օրինաչափությունը փորձի՛ր բացատրել:

            1. Ա. Ընկերս ասաց.
            – Պապս սիրում է նկարներ հավաքել ու մի մեծ պատկերասրահ ունի:
            Բ. – Պապս սիրում է նկարներ հավաքել ու մի մեծ պատկերասրահ ունի, – ասաց ընկերս:
            Գ. – Պապս սիրում է նկարներ հավաքել, – ասաց ընկերս, – ու մի մեծ պատկերասրահ ունի:
            2. Ա. – Քեռիս ասաց.
            – Գիտե՞ս, որ մրջյուններն իրար տեղեկություն են հաղորդում ու անգամ հեռվից հեռու խոսում են իրար հետ:
            Բ. – Գիտե՞ս, որ մրջյուններն իրար տեղեկություն են հաղորդում ու անգամ հեռվից հեռու խոսում են իրար հետ, – ասաց քեռիս:
            Գ. – Գիտե՞ս, որ մրջյուններն իրար տեղեկություն են հաղորդում, – ասաց քեռիս, – ու անգամ՝ հեռվից հեռու խոսում են իրար հետ:

Ուրիշի ուղղակի խոսքից առաջ գիծ է դրվում վերջում ստորակետ, և նորից գիծ։

365. Նախադասությունները լրացրո՛ւ (ուղղակի խոսքեր գրի՛ր):

            1. Փոքրիկը խնդրեց.
            – Հայրիկ, կարելի՞ է իմ հեռախոսը վերցնեմ:
            2. – Հայրիկ,- անհանգիստ ասաց իշխանը, – շուտով արքան կգա:
            3. – Այսօր ինձ թույլ չեն տվել իջնել բակ, – բողոքեց տղան:
            4. – Կարծես կարկուտ է գալու,- անհանգստացավ պապիկը:
            5. – Ես մարդ-մեքենա եմ,- շարունակ ասում էր մարդ-մեքենան, – և եկել եմ այս երկիրը տրաքել:

Posted in Անգլերեն

Անգլերեն

Do you want to practise using going to for plans in English?/ Play the games and do the activity and the test for this grammar topic.

PDF icon Print an activity for this grammar topic.

PDF icon Print a test for this grammar topic.

Round-up 2

Lesson 2

Question words

Question Words-Հարցական բառեր

Except the word “how” all question words start with the letters “Wh”. In the table below you have a list of all the question words with their meanings and an example of each of these words.

 I want to know theExample
What-ինչspecific thingWhat do you like best?
When-երբtime, occasionWhen does he get up?
Where-որտեղplace, position, locationWhere do you live?
Why-ինչուreasonWhy are you late?
Who-ովpersonWho is that girl?
Whose-ումperson – 2nd caseWhose pen is it?
Which-որը, որ մեկըchoiceWhich book is yours?
How-քանի, ինչպեսmannerHow can I get better?
How much-ինչքանquantityHow much is the dress?
How many-քանի հատquantityHow many shoes do you have?

Question Words – Online Quiz

Round-up 2/ Page 120, 121, 122

Do you want to practise using going to for plans in English?/ Play the games and do the activity and the test for this grammar topic.

PDF icon Print an activity for this grammar topic.

PDF icon Print a test for this grammar topic.

Round-up 2

Lesson 2

Question words

Question Words-Հարցական բառեր

Except the word “how” all question words start with the letters “Wh”. In the table below you have a list of all the question words with their meanings and an example of each of these words.

 I want to know theExample
What-ինչspecific thingWhat do you like best?
When-երբtime, occasionWhen does he get up?
Where-որտեղplace, position, locationWhere do you live?
Why-ինչուreasonWhy are you late?
Who-ովpersonWho is that girl?
Whose-ումperson – 2nd caseWhose pen is it?
Which-որը, որ մեկըchoiceWhich book is yours?
How-քանի, ինչպեսmannerHow can I get better?
How much-ինչքանquantityHow much is the dress?
How many-քանի հատquantityHow many shoes do you have?

Question Words – Online Quiz

Round-up 2/ Page 120, 121, 122