Posted in Մաթեմաթիկա

Թվի մաս գտնելը  և  թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Թվի մաս գտնելը: 

Օրինակ՝ 24-ի   մասը գտնելու համար  24։8‧1=3։

33333333

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը։

Օրինակ՝ Գտիր այն թիվը, որի    մասը 50  է։

5050

Դրա   համար  50‧2։1=100:

Օրինակ՝ Հաշվիր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա  մասը 6սմ է։

           6սմ                          6սմ

6սմ ‧2=12սմ։

Առաջադրանքներ

Հաշվիր

30-ի    մասը: =15

     164-ի   մասը: 164:4=41

      3000-ի    մասը: 3000:100=30

Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է:

 մասը 12 է:

 մասը 16 է:

 մասը 1 է:

 մասը 30  է:

 մասը 164 է:

 մասը  3000  է: 

Հաշվիր

120-ի    մասը: 

     104-ի   մասը: 

      300-ի    մասը:

Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է: 20×4=80

 մասը 12 է: 12×8=86

 մասը 16 է: 16×10=160

 մասը 1 է: 40

 մասը 30  է: 30×2=60

 մասը 164 է:164×4=656

 մասը  3000  է: 3000×100=300.000

Թվի 1/4 մասը 60 է։ Ո՞րն է այդ   թիվը։ 60:4=15

Անահիտը գնել էր  800գ  շաքարավազ, որի  մասն օգտագործեց  թխվածքաբլիթ պատրաստելու համար։ Որքա՞ն  շաքարավազ օգտագործեց  թխվածքաբլիթի  համար։

Դավիթը տնից  դպրոց հասնելու համար պետք է անցնի  500մ ճանապարհ։ Ճանապարհի   մասը անցնելուց  հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։ 500:2=250

Թվի 1/2 մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի 1/8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s