Posted in Մաթեմաթիկա
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 1.png
 • (30 և 18]=5×6-6×3
 • (36 և 12)=6×6-4×3
 • [4 և 80}=2×2-8×10
 • 15 և 40=3×5-8×5
 • 9 և 5=3×3-1×5
 • 25 և 35= 5×5-7×5
 • 25 և 45= 5×5-9×5
 • 4 և 5= 1×4-1×5
 • 3  և 13= 1×3-1×13
 • 5 և 20 =1×5-4×5
 • 18 և 27=3×6-3×9
 • 15 և 30=5×3-5×6
 • 16 և 4=2×8-2×2
 • 12 և 15=3×4-3×5
 • 18 և 10=9×2-2×5
 • 6 և 12=3×2-3×4
 • 15 և 6=3×5-3×2
 • 2 և 44=2×1-11×4
 • 15 և 65=3×5-1×65
 • 4 և 240=2×2-1×240
 • 3 և 19=3×1-1×19
 • 7 և 17=1×7-1×17
 • 3 և 7=1×3-1×7
 • 4 և 11=1×4-1×11
 • 25 և 75=5×5-1×75
 • 18 և 72=2×9-9×8
 • 24 և 18=3×8-6×3
 • 3 և 7=3×1-1×7
 • 9 և 11=3×3-1×11
 • 260 և 13=260×1-13×1
 • 100 և 30=1×100-5×6
 • 13 և 390=13×1-390×1
 • 81 և 27=9×9-3×9
 • 100 և 32=25×4-8×4
 • 24 և 60=3×8-1×60
 • 35 և 60=7×5-1×60
 • 15 և 50=3×5-1×50
 • 4 և 170=2×2-85×2
 • 27 և 63=3×9-9×7
 • 600  և 400=2×300-2×200
Posted in Մայրենի

Մայրենի

231. Պարզի՛ր, թե ինչպե՞ս է գրվում ինը:
– Ինն անգամ վաթսո՞ւն,- կրկնեց նա:
            Ինը տարի է՝ ընկերություն ենք անում:
            Ինը քսանից տասնմեկով է փոքր:
            Երկուսին գումարած ութ՝ ինը կլինի՞:
            Ինն ես ասում, բայց երկուսին գումարած ութ՝ տասը կլինի:
            Ինն ինչի՞ց է մեծ:
            Իննսուն տարի՞ է տևել այդ պատերազմը, թե՞ հարյուր:
            Տատս իննսունմեկ տարեկան է:

232. Փակագծում տրված թվականներն այնպես գրի՛ր, որ պատասխանեն ոչ թե քանի՞, այլ ո՞ր կամ ո՞րերորդ հարցին (ո՞ր ածանցով դարձրիր):

Օրինակ՝

(Հինգ) տարի է՝ դպրոց եմ գալիս: – Հինգերորդ տարին է՝ դպրոց եմ գալիս:

            (Տասնօր) օր է, որ բակ չեմ իջել:
            (Երեքօր) դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձնից:
            Երկիր թռչող յուրաքանչյուր (երկու) նավն ինձ հյուրեր է բերում:
            Խաղի (երեսունհինգ) րոպեում եղբայրս գոլ խփեց:
            Մեկից սկսած յուրաքանչյուր (տասներկու) թիվն առանց մնացորդի կբաժանվի    տասներկուսի:
            Յուրաքանչյուր (չորս) ամսվա (քսանութ) օրը նվիրում էր աշխատանքային    սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն:
            Կյանքի (ութսուներկու) տարում որոշեց հեծանիվ քշել:
            Արդեն (տասնվեց) դարում գեղասահքի սիրահարներ կային Հոլանդիայում:
            Իմ (մեկ) գործը քեզ սիրով օգնելն Է:

Առարկաների թիվ կամ թվային կարգ ցույց տվող բառերը թվականներ են: Մեկից մինչև հարյուր բաղադրյալ թվականների բաղադրիչները միասին են գրվում, իսկ հարյուր մեկից սկսած՝ առանձին:
Թվային կարգ ցույց տվող թվականները կազմվում են րորդ ( –երորդ) ածանցով:

Դերանուններ

235. Ընդգծված բառը ո՞ւմ անվան փոխարեն է գրված:

Օրինակ՝

Անանիա Շիրակացին յոթերորդ դարի գիտնական էր: Նա Երկիրը գնդաձև էր պատկերում և բաժանում էր կլիմայական յոթ գոտիների: Նա – Անանիա Շիրակացին:

            – Հիմա ես Տգրանանը սրա գլխին մի խաղ կխաղամ,- ասաց Տիգրանը:
            Ես արդեն հոգնել եմ ու հենց առավոտյան տուն եմ գնալու,- ասաց Նվարդը:
            Դու ինչո՞վ ես զբաղված, Նվարդը ի՞նչ ես անում այդտեղ,- հարցրեց մայրը տղային:
            Առաջինը դո՛ւ մտիր,- Ռուբենին առաջարկեց տղան:
            Վարորդը նոր միայն նկատեց մեզ: Նա Ռուբենին                                                               ապակու ետևից ժպտաց և ձեռով կանչեց:
            Նա թվաբանությունից ամենաուժեղն է,- ընկերուհուն գովում էր Նվարդը:

236. Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք բառերն ինչո՞ւ են անձնական դերանուններ կոչվում:

            Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք դերանուններն ըստ թվի բաժանի՛ր երկու խմբի:

237. Անձնական դերանունները ի՞նչ սկզբունքով են բաժանված երեք խմբի:

Ա. Ես, մենք.
Բ. Դու, դուք.
Դ. նա, նրանք:

Դերանունները անվան փոխարեն գործածվող բառեր են: Անձնական դերանունները գործածվում են անձի անվան փոխարեն: Ունեն երկու թիվ՝ եզակի (ես, դու, նա) և հոգնակի (մենք, դուք, նրանք), երեք դեմք՝ I (ես, մենք), II (դու, դուք), III (նա, նրանք):