Posted in Բնագիտություն 6․4

Ամփոփիչ աշխատանք

 • Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։

Առօրյա կյանքում տարբեր մարմինների ջերմային վիճակը բնութագրելու համար մենք օգտվում ենք տաք, սառը հասկացություններից: Մեր զգայարանների օգնությամբ մենք կարողանում ենք տաք մարմինը տարբերել սառը մարմնից, սակայն տաքացվածության աստիճանն այս դեպքում հստակ չի որոշվում:

 • Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։

Մարմինները ջերմաին հավասարակշռության վիճակում են, երբ տաք ու սառը մարմինները հպվում են իրար և ինչ-որ ժամանակ անց նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են:

 • Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

Մարմինները ջերմաին հավասարակշռության վիճակում են, երբ տաք ու սառը մարմինները հպվում են իրար և ինչ-որ ժամանակ անց նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են:

 • Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

 • Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

Խտացում,պնդեցում,գոլորշացում,հալում,եռում ջերմային ընդարձակում։

 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

հալումը Երբ նույթը հեղուկից անցնում է պինդ նույթի։

պնդացումը երբ հեղուկից դառնում է պինդ;

 • Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :

Երբ նույթ եռում է։

 • Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է գոլորշացում: Հակառակ երևույթը, երբ նյութը գազային վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում:

 • Ի՞նպես է առաջանում կայծակը:Ի՞նչ է որոտը:

Երկու տարանուն լիցքերով լիցքավորված մարմինները մոտեցնելիս առաջանում է կայծ, և ճայթուն է լսվում:

 • Ի՞նչ է շանթարգելը, և ինպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայծակի հարվածից:

Շանթարգելը կայծակներից պաշտպանվելու լավագույն և ամենահուսալի միջոցն է: Դա հատուկ սարքավորում է, որը տեղադրում են տների և շենքերի ամենաբարձր կետում՝ շինությունները կայծակի հարվածի կործանարար հետևանքներից պաշտպանելու համար:

 • Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք,եթե հայտվել եք բաց տարածքում:

Եթե կայծակի ժամանակ հայտնվել եք բաց տարածքում, պետք է հեռու մնաք երկնասլաց առարկաներից: Չի կարելի պառկել, որովհետև կարող եք տուժել գետնի էլեկտական դաշտից:

 • Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:

Իրենց մագնիսական հատկությունները երկար ժամանակ անփոփոխ պահպանող մագնիսներին անվանւմ են հաստատուն մագնիսներ:

 • Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:

Մագնիսի այն տեղամասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավելագույնն է, կոչվում են մագնիսի բևեռներ:

 • Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:

Կողմանացույցը սարք է,որի միջոցով որոշում են հորիզոնի կողմերը:

 • Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:

Ես չգիտեմ ինչ֊որ բնագավառ որտեղ օգտագործում են մագնիսներ

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա Իքնաստուգում

ա)2x-5=7:

Պատ 6

բ)2x-5=7

Պատ 4

գ)2x-13=17+x

Պատ 30

դ)2(x-3)=14

Պատ 10

2.Առաջին և  երկրորդ արկղերում միասին կա 86 կիլոգրամ խնձոր։Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում, եթե առաջինում  4կգ ավելի է քան երկրորդում։

86-4=82

82:2=41

41+4=45

Պատ 41․45

3.Երկու հատ գրիչը և երեք մատիտը միասին արժեն 530 դրամ։Որքա՞ն արժի դրանցից յուրաքանչյուրը,եթե մեկ մատիտը գրիչից թանկ է 10 դրամով։

530-30=500

500:5=100

100+10=110

4.Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 550 բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում երրորդ արտադրամասում։

7x-150=550

7x=700

x=100

5.Ուղղանկյան և քառակուսու պարագծերը հավասար են։ Գտե՛ք քառակուսու կողմը, եթե ուղղանկյան չափումներն են՝ 60 սմ և 20 սմ:

60×2=+20×2=160

160:4=40

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի Չորեքշաբթի

Չորեքշաբթի

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Ալեհույ-ս, հրա-ժեշտ, երբև-է, ընկույ- ընկույզ, պարտի-պան, վ-կապ, հույղ-եղ, երթ-եկել, ուն-որ, թեթ-եություն, մար-րել, աղո-թք, Ալվար-եր, օրիոր-որդ, կան-թեղ։

2.       Բառերը գրի՛ր միասին, անջատ կամ գծիկով։

Գլուխ-կոնծի, առհասարակ, անթիվ-անհամար, կարծեսթե, ութհարյուր, առևտուր, ծափ-ծիծաղ։

3.       Գտնել հոմանիշների հինգ եռյակ․

Պոզ, քուն, մարգարե, խորխորատ, նախագուշակ, եղջյուր, նինջ, բաղձանք, վիհ, նիրհ, կիրճ, կոտոշ, իղձ, կանխասաց, ցանկություն։

Պոզ քուն վիհ խորխորատ նախագուշակ

եղջյուր նինջ բաղձանք վիհ կանխասաց

կոտոշ նիրհ ցանկություն կիրճ մարգարե

4.       Լրացնել հետևյալ առածները ՝ կետերի փոխարեն գրելով հականիշներ։

Ա․ Քիչ խոսիր, շատ լսիր։

Բ․ Խոսքը մեծի, ջուրը՝ փոքրին։

Գ․ Քամու բերածը քամին էլ կտանի։

Դ․ Մի հիմար քարը գցեց ծովը, հազար խելոք չկարողացան հանել։

5.       Կետադրի՛ր նախադասությունները։

Ա․ Կանաչ հովտի մեջ այդպես անշարժ կանգնած էին ժայռը՞ կաղնին, մասրենին, ձին։

Բ․ Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների, նախշուն, ծաղիկները, ցողված  էին անձրևային կաթիլներով ։

Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի բոլորի համար թե իշխանի, թե ռամիկի, թե ճորտի։

Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր և լույսը թափանցիկ -գունատ մատներով դեռ շոյում էր երիտասարդի ճակատը, մազերը, աչքերը։