Posted in Մայրենի 6․4

 «Երազանքիս ճանապարհին »

 Ես Մհեր Մակրտչյանն եմ, 11 տարեկան։ Ես ունեմ բազում երազաքներ, բայց ամենակարևորը երերկուսն են։ Առաջին երազանքս է, դառնալ ֆուտբոլիստ։ Ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլը ու ինձ թվում է կդառնամ ֆուտբոլիստ և կխաղամ (Բարսելոնա) ֆուտբոլային ակումբում։Երկրորդ երազանքս է դառնալ (ավտոսպորտի) չեպմպիոն։ 

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 1

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

Բ․) 1405-x=108

X=1405-108
x=1397


Գ.) x+818=896
x=896-818
x=78

Դ․)x-303=27
x=303+27
x=330

Ե.) 84+x=124
x=124-84
x=40

Զ.) 2003+x=4561
x=4561-2003
x=2558

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) 3 – 3 = 0, 

բ) 5 – 5 = 0, 

գ) 7 – 7 = 0,

դ) 3 – 3 = 0, 

ե) 2 ⋅ 3 = 6 

զ) x = 6 – 6=0:

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

3.)ա) 2(x+4)=20
2.)  Բ․)3 x (x-2)=18
3.)ա x + 4=19

X=15

Բ․) x-10=7

X=17

Գ)35-x=5
x=30

Դ)11+x=25
x=14

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) 2 < 3, 

բ) 5 > 4, 

գ) 50 > 0,

դ) 2x < 3 :

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (x + 3) = 6 – x, 

     2x + 6  = 6 – x    

     2x + x = 6 – 6

     3x = 0

     X = 0

բ) 7 ⋅ (3 – x) + 4 ⋅ (x + 2) = 8, 

գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x + 1,

     12 – 3x = 2x + 1

     -3x – 2x = 1 – 12

     -5x = -11

      X = -11/-5 =11/5

դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1:

7) Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < x < 8, 

բ) 0 < x < 10, 

գ) –7 < x < 12,

դ) –2 < x < 3: