Posted in Մայրենի 6․4

Անցած նյութերից հարցաշարշ։

Անցած նյութերից հարցաշար։

Գտեք գոյական բառերը։

Սեղան, հոգնել, վազել։

ով է գրել այս բանաստեղծույուն

Եղիշե Չարենց

Հովանես թումանյան

Ղազարոս Աղայան

Ո՛ւր էլ լինեմ – չե՛մ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր,
Չե՜մ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր,
Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն արյունաքամ վերքերը մեր –
Էլի՛ ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան – յա՛րն եմ սիրում։

Նշված, որ բառերն են բարդ։

Գոմեշ, ծառ, շուն, արև։

Ո՞վ է պատկերված նկարում։

1․ Հովհաննես Թումանյան

2․ Եղիշե Չարենց

3․ Ղազարոս Աղայան

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմաթիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 8-­ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ`

ա) 2 ։ 1, 
2/1=x/8
x=2×8/1=16

բ) 6 ։ 2, 
6/2=x/8
x=6×8/2=24

գ) 2 ։ 22,
2/22=x/8
x=2×8/22=16/22=8/11

դ) 5 ։ 4,

5/4=x/8
x=5×8/4=10

ե) 1 ։ 7,
1/7=x/8
=1×8/7=8/7

զ) 21 ։ 3:
21/3=x/8
x=21×8/3=56

2) Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի 

համեմատություն.

ա) x/4=8/3,
x=4×8/3=32/3

բ) 7/x=9/5,
x=7×5/9=35/9

գ) 6/17=x/3,
x=6×3/17

3) Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 34-­ն անցնում է 6 ժամում։ Ինչքա՞ն ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։

8 ժամ

4) Բնակարանի մակերեսը 64 մ2 է։ Նրա հատակը ներկելու համար պահանջվում է 21 կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ խոհանոցի հատակը ներկելու համար, եթե նրա մակերեսը 16 մ2 է։ 64/21=16/x
x=21×16/64=336/21

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

5) 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ 

կստացվի 300 կգ հանքաքարից։
Լուծում
500/77=300/x
x=77×300/500=23100/500=231/5

կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

6) Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստա­ցել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանա­կը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։ Լուծում
14/x=2/7
x=14×7/2=49

7) 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն 

է պարունակում 56 գ աղ։

Լուծում
160:8=20
20×56=1120

8) Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞ 

դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։
Լուծում
2500/8=x/12
x=2500×12/8=3750

դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։9) Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով խորանարդի զանգվածը։

Լուծում

13/1352=x/2
x=1352×2/13=208