Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 6

1,

 Поставьте  и  напишите  в  скобках  вопрос  и  определите     падеж   существительного.

1.Катались (на чём?)  на  машине. (предложный падеж).

2.Шли (по чему?)  по  площади. (дательный падеж).

3.Отплыл (от чего?) от  причала. (родительный падеж).

4.Подбежал (к чему?) к кровати. (дательный падеж).

5.Прыгает (Кто?) белка. (именительный падеж).

6.Достали (что?) мяч. (именительный падеж)

7.Гуляли (за чем?) за школой. (творительный падеж).

8.Написал (в чём) в тетради. (предложный падеж).

9.Кружились (в чём?) в воздухе. (предложный падеж).

10. Мылись (чем?) шампунем. (творительный падеж).

2,Определите род имён существительных. Составьте словосочетания.

Страшное существо — ср.р, хороший шампунь — м.р, солённое море — ср.р, странный депутат — м.р, каменная перила — ж.р, весёлый дружище — м.р, белая курица — ж.р, высокий секретарь — м.р, длинная биография — ж.р, дорогой адвокат — м.р, вкусный окунь — м.р, красное желе — ср.р, болючая мозоль — ж.р, белая сорока — ж.р, рыжая собака- ж.р, старый библиотекарь — м.р, красивый юноша — м.р, деревянная дверь — ж.р, длинное поле — ср.р, школьная тетрадь — ж.р, спелое яблоко — ср.р, жадный обжора — м.р, случайная авария — ж.р.

Posted in Մատեմատիկա 6.4

 Դաս 7

 Դաս 7. 

Անցածի կրկնություն

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։ Քանի՞ անգամ է այդ հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։ 2,4,8,16,32,64, 64:4=16

2) Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի ­37-ն է։ Գտե՛ք  երկրորդ գումարելին։ 4676-2004=2672

3) 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞ լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից յուրաքանչյուրի տարողությունը 19 լ-­ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

7×19=133լ

4) Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակի  համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի 50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին տեղ հասնի։

Posted in Մատեմատիկա 6.4, Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

ընտրություն

Խնդիր 1: Դասարանում աղջիկների քանակը 24-ով ավելի է, քան տղաների քանակը: Գտնել դասարանի աշակերտների քանակը, եթե հայտնի է, որ դասարանում աղջիկները երեք անգամ ավելի շատ են տղաներից:

24:2=12

12×3=36

36+12=48

Խնդիր 2:Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

800-150=650

650:5=130

800-390=410

Պատ՝ 410

Խնդիր 3:Թատրոնում կա 525 մարդ, ընդ որում տղամարդիկ երեխաներից 2 անգամ շատ են, իսկ կանայք տղամարդկանցից 10-ով ավելի են: Պարզել, թե քանի՞ երեխա կա թատրոնում:

525-10=515

515:5=206

103x=206

206+10=216

Խնդիր 4:Ծովային կրիան կոկորդիլոսից 3 անգամ քիչ ապրեց, իսկ կետից 2 անգամ շատ ապրեց: Պարզել, թե որքա՞ն ապրեց ծովային կրիան, եթե կոկորդիլոսը կետից 250 տարի շատ ապրեց:

Պատ՝ կոկորդիլոս-300տ
կրիա-100տ
կետ-50տ

Խնդիր 5: 180 լուցկու հատիկը բաժանել երեք խմբի այնպես, որ առաջինը 40-ով, իսկ երկրորդը 20-ով մեծ լինի երրորդից:

1 խումբ-80
2 խումբ-60
3 խումբ-40

Խնդիր 6: Հասմիկն Աշոտից 3 անգամ ավելի շատ մատիտ ունի։ Գտնել, թե քանի՞ մատիտ ունեն նրանք միասին, եթե Աշոտի մատիտները քիչ են Հասմիկի մատիտներից 8-ով։

Պատ՝ 16

Խնդիր 7: Առաջին պահեստում երկու անգամ ավելի շատ քարածուխ կա, քան երկրորդ պահեստում: Երբ առաջին պահեստ բերեցին 50տ, իսկ երկրորդ պահեստ 125տ քարածուխ, ապա երկու պահեստներում եղած քարածուխերի քանակը հավասարվեց: Պարզել, թե քանի՞ տ քարածուխ դարձավ երկու պահեստներում միասին:

1-75տ
2-150
միասին-225

Խնդիր 8: Արմենն ու Վազգենը ունեն խնձորներ, ընդ որում Արմենի խնձորների քանակը Վազգենի խնձորների քանակի եռապատիկից 5 հատով պակաս է: Պարզել, թե քանի՞ խնձոր ունեն երկուսով միասին, եթե Արմենը Վազգենից 13 հատով ավել խնձոր ունի:

Վազգեն-9
Անուշ-22

Խնդիր 9: 33 մ երկարությամբ պարանը տրոհել երկու պարանների այնպես, որ կարճ կտորում եղած դեցիմետրերի քանակը հավասար լինի երկար կտորում եղած մետրերի քանակին։

30դմ+30սմ=33դմ

Խնդիր 10: Հոր տարիքը հավասար է որդու և աղջկա տարիքների գումարին: Որդու տարիքը երկու անգամ մեծ է քրոջ տարիքից և 20 տարով փոքր է հոր տարիքից: Քանի՞ տարեկան է որդին: