Posted in Պատմություն 6․4

Պատմություն։ Դաս 2։ Հայաստանի Պատմավարչական Բաժանումները – Սեպտեմբերի 19-23

  1. Ներկայացրե՛ք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը/գրավոր/։

Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը

Նագանգներ։ Աղձնիք, Այրարատ, Արցախ, Բարձր Հայք, Գուգարք, Ծոփք, Կորճայք, Մոկք, Ուտիք, Պասկահայք, Սյունիք, Վասպուրական, Տայք, Տարուբերան, Փայտկարան։

  • Աղյուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք նախնադարի փուլերը/գրավոր/։

Հին քարի դար — պալեոլիթ

Միջին քարի դար — մեզոլիթ

Նոր քարի դար — նեոլիթ

Պղնձի քարի դար — էնեոլիթ

Բրոնզի դար

Երկաթի դար

  • Որքա՞ն է ՀՀ տարածքը, Մեծ Հայքի ո՞ր մասն է այն կազմում/գրավոր/։

Մեծ Հայքի մակերեսային տարածքը՝ 310 հազար քառ․ կմ էր իսկ ներկայիս Հայաստանի տարածքը կազմում է 29734 քառ․ կմ․։

  • Պատմե՛ք հին քարի դարի բնորոշ գծերի մասին։ Պալեոլիթյան ի՞նչ կայաններ գիտեք Հայաստանում /գրավոր/։

Պատմության վաղնջական ժամանակները Հնագույն մարդկանց պատմությունը համաշխարհային պատմության սկզբնափուլն է, որն անվանում են նախնադար:

Մարդկության պատմության այդ վաղ շրջանն անվանում են նաև քարի դար, քանի որ այդ ժամանակ մարդու պատրաստած և օգտագործած պարզունակ գործիքները հիմնականում քարից էին (կայծքար, վանակատ և այլն): Քարի դարը բաժանվում է երեք մեծ շրջանի`   հին քարի դար(պալեոլիթ), միջին քարի դար (մեզոլիթ) և նոր քարի դար (նեոլիթ): Հին քարի դարն ընդգրկում է հնագույն ժամանակներից մինչև Ք.ա. XII հազարամյակն ընկած ժամանակաշրջանը:

Մարդիկ օգտագործել են միայն քարե (օբսիդիան, կայծքար և այլն) գործիքներ, զբաղվել որսորդությամբ ու հավաքչությամբ, ձկնորսությունը եղել է սաղմնային վիճակում, իսկ երկրագործությունը, անասնապահությունն ու խեցեգործությունը հայտնի չեն եղել։

Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

Մաթեմաթիկա

Screenshot_2022-09-12 hanrahashiv-2 pdf
Screenshot_2022-09-12 hanrahashiv-2 pdf(1)
m

13 75:5=15 1800:150=12 հատ

14 520:13=40 դրամ 40×9=320

15 1080:6=180 180×10=1800

16 1400:4=350 2450:350=7 կգ

17 5 ծիրան +3 խնձոր =2100

լուծում

1, 4×5=20 3×4=12

20+12=8400դ

21+12=8700դ

5 ծիրան = 300դ =1500

3 խ = 2100-1500=600

3 խ =290դ

18 1 մատիտի գին 25 դրամ

19 պատ 12

20 48:8=6 7×6=42

21 պատ 18

22 Ա 17 Վ27

23 1 դասարան 28 2 դասարան 22

24 7 որում

25 6 որում

26 57:3=19

27 պատ 25

28 պատ 23

29 պատ 49

30 պատ 49

31. 73

32. 247-101=146 146-98=48,

33. 428-218=210, 1-1\4 210:3=70 70×4=280,

34. 49-11=38 38+11=49

35. 66+15=81 81-15=66

36. պատ 29 .17

37 պատ 36 48

38 3-1=2 38:2=19 19x=57