Posted in Ռւսերեն 6․4

Домашнее задание

Домашнее задание:

2.Составь сочетания имен существительных со словами мой, моя, мое, укажи род. Мой друг. Мой взгляд. Мой кроссворд. М.Р

Моя дочка. Моя свеча. Моя вьюга. ж.р

Моё полотно. Моё ружье. Моё озеро. Моё жилище. с.р

Свеча, полотно, друг, взгляд, дочка, вьюга, ружье, озеро, кроссворд, жилище.

3.Определи род существительных, запиши слова в три столбика. Над столбиками напиши :м.р., ж.р, ср.р.

м.р

килограмм

свет

подъезд

троллейбус

ж.р

Жидкость

киносъемка

рассада

поездка

с.р

кино

питье

новоселье

Жидкость, кино, киносъемка, килограмм, рассада, питье, свет, поездка, новоселье, подъезд, троллейбус.

Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 1 – Հայկական Լեռնաշխարհ – Սեպտեմբերի 12-16

  1. Բացատրե՛ք «Հայրենիք» հասկացությունը /բանավոր , էջ 7-8/

Հայրենիք ասելով, հասկանում եմ այն վայրը, որտեղ ապրել են մեր հայ նախնիները ու նրանց այդ վայրում ստեղծած մշակույթը։

  • Նկարագրե՛ք հայկական լեռնաշխարհի խոշոր գետերն ու լճերը/գրավոր /

Գետերը։ Եփրատ, Տիգրիս, Արաքս, Ճորոխ, Կուրի, Ախուրյան, Հրազդան, Որոտան։

Լճերը։ Սևանը, Վանը և Ուրմիան։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

մաթեմաթիկա

Screenshot_2022-09-12 hanrahashiv-2 pdf
Screenshot_2022-09-12 hanrahashiv-2 pdf(1)
m

13 75:5=15 1800:150=12 հատ

14 520:13=40 դրամ 40×9=320

15 1080:6=180 180×10=1800

16 1400:4=350 2450:350=7 կգ

17 5 ծիրան +3 խնձոր =2100

լուծում

1, 4×5=20 3×4=12

20+12=8400դ

21+12=8700դ

5 ծիրան = 300դ =1500

3 խ = 2100-1500=600

3 խ =290դ

18 1 մատիտի գին 25 դրամ

19 պատ 12

20 48:8=6 7×6=42

21 պատ 18

22 Ա 17 Վ27

23 1 դասարան 28 2 դասարան 22

24 7 որում

25 6 որում

26 57:3=19

27 պատ 25

28 պատ 23

29 պատ 49

30 պատ 49

31. 73

32. 247-101=146 146-98=48,

33. 428-218=210, 1-1\4 210:3=70 70×4=280,

34. 49-11=38 38+11=49

35. 66+15=81 81-15=66

36. պատ 29 .17

37 պատ 57

38 3-1=2 38:2=19 19x=57

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմաթիկա 

Դաս 5.

Անցածի կրկնություն

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 113-­ը։ Ինչի՞ է հավասար գումարը։ 3685+1500=5185

1005:3×11=3685

2) Բերված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ, որո՞նք՝ սխալ

ճիշտ է

.ա) Երկու զույգ թվերի գումարը զույգ թիվ է։

ճիշտ է

բ) Երկու կենտ թվերի գումարը զույգ թիվ է։

սխալ է

գ) Եթե երկու բնական թվերի արտադրյալը բաժանվում է 4­ի, ապա արտադրիչներից գոնե մեկը բաժանվում է 4­ի։

ճիշտ է

դ) Որպեսզի բնական թիվը բաժանվի 5­ի, անհրաժեշտ է, որ նրա 

գրառումն ավարտվի 5­ով։

ե) Եռանկյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների 

գումարը երրորդ կողմի երկարությունից մեծ է։

3) 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճա­ սալիկ է պետք 80 հների

180000:400=45

փոխարեն։4) Մեքենան ճանապարհի վերջնակետին է հասել 2 օրում։ Առաջին օրն այն անցել է 450 կմ, երկրորդ օրը՝ առաջին օրն անցածի 43­ը։ Յուրաքանչյուր 100 կմ ճանապարհն անցնելու համար մեքենան ծախսել է 11 լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ եղել ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար։

450:3=150

150xx4=600

600+450=1050

1050:11=115,5