Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 7

Домашняя работа:

  1. Запишите форму множественного числа существительных.

Торт -торты
судно -суда
фронт-фронты
мать -матери
месяц-месяцы
утенок – утята
катер -катера
собака-собаки
курица-курицы
камень-камни
сон-сонсны
телефон-телефоны
зуб-зубы
язык-языки
врач-врачи
мяч-мячи
класс-классы
друг-друзья
родитель-родители
карта-карты
нож-ножы
орел-орлы

2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме множественного числа:

 ученицы, брюки, кресла, ножницы, весы, птицы, ворота, улицы, шашки.

3.2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме единственного числа:

кофе, кот, молоко, гора, какао, парта, мед, сливки, сахар,чай,

Posted in Բնագիտություն 6․4

Բնագիտություն

  • Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։

Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնք ընթանում են ջերմության և լույսի անջատմամբ, կոչվում են այրում: Այրումն օքսիդացման ռեակցիա է:

  • Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում տեղի է ունենում նյութի բռնկումը, կոչվում է բռնկման ջերմաստիճան: Տարբեր նյութեր բռնկվում են տարբեր ջերմաստիճաններում:

  • Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

Հրդեհի հանգցման համար կամ պտք է իջեցնլ (ջուր լցնել) ջերմաստիճանը կամ թթվածնի մուտքը դադարեցնել: կրակը հանգցնլու համար կան հատուկ միջոցնր, օրինակ՝ կրակամարիչները:

  • Ի՞նչպես կվարվեք,եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

Գազը պետք է փակել և օդապոխել տարացքը: