Posted in Մայրենի 6․4

Ին՞չ տեսակի գիրք կգրեի ես։

Ես կգրեի ֆանտաստիկ ժանրի գիրք` նվիրված ապագայի մեքենաներին։ Գիրքը կպատմեր ապագայի մեքենաների մեխանիզիմի մասին ու իմ կարծիքով դրանք կունենաին բենզինային շարժիչ ու ժամանակակից ռետրո տեսք։ Կբաժանվեին մի քանի տեսակների՝ ընտանեկան,սպորտային,կառավարական և այլն․․․ Ամփոփելով կգրեմ, որ իմ մեքենաները կլինեին հասարակ ու հասանելի բոլորի համար։

Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 6

1,

 Поставьте  и  напишите  в  скобках  вопрос  и  определите     падеж   существительного.

1.Катались (на чём?)  на  машине. (предложный падеж).

2.Шли (по чему?)  по  площади. (дательный падеж).

3.Отплыл (от чего?) от  причала. (родительный падеж).

4.Подбежал (к чему?) к кровати. (дательный падеж).

5.Прыгает (Кто?) белка. (именительный падеж).

6.Достали (что?) мяч. (именительный падеж)

7.Гуляли (за чем?) за школой. (творительный падеж).

8.Написал (в чём) в тетради. (предложный падеж).

9.Кружились (в чём?) в воздухе. (предложный падеж).

10. Мылись (чем?) шампунем. (творительный падеж).

2,Определите род имён существительных. Составьте словосочетания.

Страшное существо — ср.р, хороший шампунь — м.р, солённое море — ср.р, странный депутат — м.р, каменная перила — ж.р, весёлый дружище — м.р, белая курица — ж.р, высокий секретарь — м.р, длинная биография — ж.р, дорогой адвокат — м.р, вкусный окунь — м.р, красное желе — ср.р, болючая мозоль — ж.р, белая сорока — ж.р, рыжая собака- ж.р, старый библиотекарь — м.р, красивый юноша — м.р, деревянная дверь — ж.р, длинное поле — ср.р, школьная тетрадь — ж.р, спелое яблоко — ср.р, жадный обжора — м.р, случайная авария — ж.р.

Posted in Մատեմատիկա 6.4

 Դաս 7

 Դաս 7. 

Անցածի կրկնություն

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։ Քանի՞ անգամ է այդ հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։ 2,4,8,16,32,64, 64:4=16

2) Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի ­37-ն է։ Գտե՛ք  երկրորդ գումարելին։ 4676-2004=2672

3) 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞ լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից յուրաքանչյուրի տարողությունը 19 լ-­ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

7×19=133լ

4) Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակի  համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի 50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին տեղ հասնի։

Posted in Մատեմատիկա 6.4, Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

ընտրություն

Խնդիր 1: Դասարանում աղջիկների քանակը 24-ով ավելի է, քան տղաների քանակը: Գտնել դասարանի աշակերտների քանակը, եթե հայտնի է, որ դասարանում աղջիկները երեք անգամ ավելի շատ են տղաներից:

24:2=12

12×3=36

36+12=48

Խնդիր 2:Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

800-150=650

650:5=130

800-390=410

Պատ՝ 410

Խնդիր 3:Թատրոնում կա 525 մարդ, ընդ որում տղամարդիկ երեխաներից 2 անգամ շատ են, իսկ կանայք տղամարդկանցից 10-ով ավելի են: Պարզել, թե քանի՞ երեխա կա թատրոնում:

525-10=515

515:5=206

103x=206

206+10=216

Խնդիր 4:Ծովային կրիան կոկորդիլոսից 3 անգամ քիչ ապրեց, իսկ կետից 2 անգամ շատ ապրեց: Պարզել, թե որքա՞ն ապրեց ծովային կրիան, եթե կոկորդիլոսը կետից 250 տարի շատ ապրեց:

Պատ՝ կոկորդիլոս-300տ
կրիա-100տ
կետ-50տ

Խնդիր 5: 180 լուցկու հատիկը բաժանել երեք խմբի այնպես, որ առաջինը 40-ով, իսկ երկրորդը 20-ով մեծ լինի երրորդից:

1 խումբ-80
2 խումբ-60
3 խումբ-40

Խնդիր 6: Հասմիկն Աշոտից 3 անգամ ավելի շատ մատիտ ունի։ Գտնել, թե քանի՞ մատիտ ունեն նրանք միասին, եթե Աշոտի մատիտները քիչ են Հասմիկի մատիտներից 8-ով։

Պատ՝ 16

Խնդիր 7: Առաջին պահեստում երկու անգամ ավելի շատ քարածուխ կա, քան երկրորդ պահեստում: Երբ առաջին պահեստ բերեցին 50տ, իսկ երկրորդ պահեստ 125տ քարածուխ, ապա երկու պահեստներում եղած քարածուխերի քանակը հավասարվեց: Պարզել, թե քանի՞ տ քարածուխ դարձավ երկու պահեստներում միասին:

1-75տ
2-150
միասին-225

Խնդիր 8: Արմենն ու Վազգենը ունեն խնձորներ, ընդ որում Արմենի խնձորների քանակը Վազգենի խնձորների քանակի եռապատիկից 5 հատով պակաս է: Պարզել, թե քանի՞ խնձոր ունեն երկուսով միասին, եթե Արմենը Վազգենից 13 հատով ավել խնձոր ունի:

Վազգեն-9
Անուշ-22

Խնդիր 9: 33 մ երկարությամբ պարանը տրոհել երկու պարանների այնպես, որ կարճ կտորում եղած դեցիմետրերի քանակը հավասար լինի երկար կտորում եղած մետրերի քանակին։

30դմ+30սմ=33դմ

Խնդիր 10: Հոր տարիքը հավասար է որդու և աղջկա տարիքների գումարին: Որդու տարիքը երկու անգամ մեծ է քրոջ տարիքից և 20 տարով փոքր է հոր տարիքից: Քանի՞ տարեկան է որդին:

Posted in Բնագիտություն 6․4

Բնագիտության առաջադրանք

 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
 • Որոնք որ քայքայվում են և դառնում են երկու նյութ, պարզ կամ բարդ
 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման։
 • Այն ռեակցիաները, որոնք որ պարզ են և միացումից ստացվում են բարդ նյութեր։
 • Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։
 • ջուր-ջրածնի-թթվածնի
 • Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

Posted in Պատմություն 6․4

Պատմություն։ Դաս 2։ Հայաստանի Պատմավարչական Բաժանումները – Սեպտեմբերի 19-23

 1. Ներկայացրե՛ք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը/գրավոր/։

Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը

Նագանգներ։ Աղձնիք, Այրարատ, Արցախ, Բարձր Հայք, Գուգարք, Ծոփք, Կորճայք, Մոկք, Ուտիք, Պասկահայք, Սյունիք, Վասպուրական, Տայք, Տարուբերան, Փայտկարան։

 • Աղյուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք նախնադարի փուլերը/գրավոր/։

Հին քարի դար — պալեոլիթ

Միջին քարի դար — մեզոլիթ

Նոր քարի դար — նեոլիթ

Պղնձի քարի դար — էնեոլիթ

Բրոնզի դար

Երկաթի դար

 • Որքա՞ն է ՀՀ տարածքը, Մեծ Հայքի ո՞ր մասն է այն կազմում/գրավոր/։

Մեծ Հայքի մակերեսային տարածքը՝ 310 հազար քառ․ կմ էր իսկ ներկայիս Հայաստանի տարածքը կազմում է 29734 քառ․ կմ․։

 • Պատմե՛ք հին քարի դարի բնորոշ գծերի մասին։ Պալեոլիթյան ի՞նչ կայաններ գիտեք Հայաստանում /գրավոր/։

Պատմության վաղնջական ժամանակները Հնագույն մարդկանց պատմությունը համաշխարհային պատմության սկզբնափուլն է, որն անվանում են նախնադար:

Մարդկության պատմության այդ վաղ շրջանն անվանում են նաև քարի դար, քանի որ այդ ժամանակ մարդու պատրաստած և օգտագործած պարզունակ գործիքները հիմնականում քարից էին (կայծքար, վանակատ և այլն): Քարի դարը բաժանվում է երեք մեծ շրջանի`   հին քարի դար(պալեոլիթ), միջին քարի դար (մեզոլիթ) և նոր քարի դար (նեոլիթ): Հին քարի դարն ընդգրկում է հնագույն ժամանակներից մինչև Ք.ա. XII հազարամյակն ընկած ժամանակաշրջանը:

Մարդիկ օգտագործել են միայն քարե (օբսիդիան, կայծքար և այլն) գործիքներ, զբաղվել որսորդությամբ ու հավաքչությամբ, ձկնորսությունը եղել է սաղմնային վիճակում, իսկ երկրագործությունը, անասնապահությունն ու խեցեգործությունը հայտնի չեն եղել։

Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

Մաթեմաթիկա

Screenshot_2022-09-12 hanrahashiv-2 pdf
Screenshot_2022-09-12 hanrahashiv-2 pdf(1)
m

13 75:5=15 1800:150=12 հատ

14 520:13=40 դրամ 40×9=320

15 1080:6=180 180×10=1800

16 1400:4=350 2450:350=7 կգ

17 5 ծիրան +3 խնձոր =2100

լուծում

1, 4×5=20 3×4=12

20+12=8400դ

21+12=8700դ

5 ծիրան = 300դ =1500

3 խ = 2100-1500=600

3 խ =290դ

18 1 մատիտի գին 25 դրամ

19 պատ 12

20 48:8=6 7×6=42

21 պատ 18

22 Ա 17 Վ27

23 1 դասարան 28 2 դասարան 22

24 7 որում

25 6 որում

26 57:3=19

27 պատ 25

28 պատ 23

29 պատ 49

30 պատ 49

31. 73

32. 247-101=146 146-98=48,

33. 428-218=210, 1-1\4 210:3=70 70×4=280,

34. 49-11=38 38+11=49

35. 66+15=81 81-15=66

36. պատ 29 .17

37 պատ 36 48

38 3-1=2 38:2=19 19x=57