Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`

ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի,         գ) 110 %-ը հավասար է 770-ի,

բ) 35 %-ը հավասար է 140-ի,           դ) 710 %-ը հավասար է 725-ի։

ա 5×125=625 գ 770:110=7 7×100=700
Պատ՝ 625 Պատ՝ 700

Բ 140:35=4 դ 7/25:7/10= 7/25x 10/7= 10/25
4×100=400 2/5×100/1=200/5=40
Պատ` 400

2)Աղջիկները դասարանի աշակերտների ամբողջ քանակի 52 %­ն են։ Դասարանում կա 12 տղա։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա դասա­րանում։

 • 100 – 52% = 48 %
 • 12 x 100 : 48 = 25
 • Պատ.՝ 25 հոգի

3)Ապրանքի գինը 2000 դրամից բարձրացել է մինչև 2500 դրամ։ Քանի՞ տոկոսով է բարձրացել ապրանքի գինը։

 • 2500-2000=500դր
 • 500 x 100 : 2000 = 25 %
 • Պատ.՝ 25 %

4)80 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի 3 ։ 5 հարաբերությամբ։

 • 1500 – 1200=300
 • 300 x 100 : 1500 =20 %
 • Պատ.՝ 20 %

Լրացուցիչ(տանը)

5)Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %­ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %­ը։ Քանի՞ կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

1) 2000×40:100=800

2) 2000-800=1200

3)1200×30:100=360

4) 2000-(360+800)=840

Պատ.՝ մնաց 840կգ:

6)Ցորենն աղալիս ստացվում է նրա զանգվածի 75 %-­ի չափ ալյուր։ Որքա՞ն ցորեն պետք է աղալ 375 կգ ալյուր ստանալու համար։

375×100/75=500

Պատ.՝ 500 կգ:

7)Ուղղանկյան երկարությունը 18 սմ է, որ նրա լայնության 120 %­ն է։ Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը։

Պատ՝ 66 սմ

8)C կետը բաժանում է AB հատվածը AC և CB հատվածների, որոնց 

երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 3 ։ 4։ Գտե՛ք 

այդ հատվածների երկարությունները, եթե AB հատվածի երկա­րությունը 28 սմ է։

1) 28:4×3=21

2) 28-21=7

Պատ.՝ AC=21սմ CB=7

9)Հիմնարկի մի բաժնում կա 5 աշխատակից։ Բաժնի վարիչը 56 

տարեկան է, նրա տեղակալը` 52 տարեկան։ Մյուս աշխատակից­ների տարիքներն են` 60, 27 և 25։ Որքա՞ն է բաժնի աշխատակից­ների միջին տարիքը։

52+56+60+27+25=220

220:5=44

Պատ.`44:

Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն
 1. Այգեպանը 4 օրվա ընթացքում հավաքեց 58 դույլ խնձոր՝ ամեն օր հավաքելով նախորդ օրվանից 3 դույլով ավել: Քանի՞ դույլ խնձոր հավաքեց այգեպանը երկրորդ օրը:

58-18=40 40:4=10 Պատ՝ առաջին օր 10, երկրորդ օր 13, երորդ օր 19։

 1. Քանի՞ անգամ օրվա ընթացքում ժամ և րոպե ցույց տվող սլաքները կկազմեն ուղիղ անկյուն:

2×22=44 Պատ՝ 44 անգամ

 1. 15 թվին աջից և ձախից կցագրելով մեկական թվանշան ստանում են 15-ին բազմապատիկ թիվ: Գտնել ստացված քառանիշ թվի թվանշանների գումարի մեծագույն հնարավոր արժեքը:

Պատ՝ 9150

 1. Փողոցի մի կողմում տները հաջորդաբար համարակալված են զույգ թվերով՝ 2,4,6,… իսկ մյուս կողմում՝ կենտ թվերով՝ 1,3,5,…։ Զույգ կողմի վերջին տունը ունի 12 համարը, և փողոցում կա ընդամենը 17 տուն։ Ի՞նչ համար ունի փողոցի կենտ կողմի վերջին տունը։

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 Պատ՝ 21

 1. Դասարանում սովորում են 30 աշակերտ։ Նրանք նստած են զույգերով այնպես, որ յուրաքանչյուր տղայի կողքին նստած է աղջիկ, ընդ որում աղջիկների ուղիղ կեսն է նստած տղաների կողքին։ Քանի՞ տղա կա դասարանում։

30:3=10 Պատ՝ 10 տղա

 1. Մեծ ուղղանկյունից ABCD ուղղանկյունը կտրելուց հետո նրա պարագիծը մեծացավ 6-ով, իսկ մակերեսը փոքրացավ 6-ով։ Ինչի՞ է հավասար AB-ն:

Պատ՝ 2

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մասեր, տոկոսներ, խնդիրների լուծումը

Առաջադրանքներ(դասարանում) դաս 10

1)Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի ­2/3-ը ամուր կազմով է։Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

60:3=20
20×2=40

2)Մրցավազքն անցկացվում էր 25 կմ երկարությամբ օղակաձև ճա­նապարհին։ Յուրաքանչյուր մեքենա մինչև վերջնագծին հասնելը 20 անգամ պիտի անցներ այդ ճանապարհը։ Մեքենաներից մեկին մինչև վերջնագիծը մնում էր անցնելու ամբողջ ճանապարհի ­1/5-ը։ Քանի՞ կիլոմետր էր անցել մեքենան։

100կմ

3)Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած մանրակների քանակի 8/15-­ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64 մանրակ:

64×15=960
960:8=120/

4)Ավազանում 600 մ3 ջուր կար։ Դրանից 125 մ3ը արտահոսեց։ Ավա­զանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

Լրացուցիչ(տանը)

5)Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-­ը։ Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

36:6=6 5×5=25 Պատ՝ 61

6)Բասկետբոլիստը խաղի ընթացքում վաստակել է 36 միավոր, որ թիմի վաստակած միավորների 25-­ն է։ Քանի՞ միավոր է վաստակել թիմը։

Պատ՝ 61

7)Գրադարանում կա 54600 գեղարվեստական և 8400 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

54600-8400=46200

8)Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր 12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատա­րեց 114 %­ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողար­կեց գործարանը։

12500:100×114=125 125×114=14270

Posted in Մայրենի 6․4

Ուղղագրություն և ուղղախոսություն Գ Կ Թ

Ուղղագրություն և ուղղախոսություն

Ուղղախոսությունը սովորեցնում է բառերի ճիշտ արտասանելը։

Ուղղագրություն  սովորեցնում է բառի ճիշտ գրելը։

Գ- անհոգի, բարկ, բացականչություն, գլխահակ, գոգնոց, կարգապահ, հագնել, հեքիաթ,

Կ-երկարաձիգ, կարգ, կառք, կարագ, կմախք Թ- անհարկի, արևելք, Գրիգոր, դասակարգ,  (հատապտուղ), հոգեբան