Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի լեզվի կարևորությունը։

Կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ պետք է իր մայրենի լեզուն իմանա: Իմանալով քո սեփական մայրենի լեզուն, դու պաշտպանում ես քո մշակույթը ու հետագայում այն կարող է քեզ օգնել հասնելու հաջողությունների։ Սովորական կյանքում ՝ շատ հարցերում պետք է գալիս մայրենի լեզվի իմացությունը․ Օրինակ՝ որևէ բառի գրական տարբերակը հիշելիս, քերրական վարժություն կատարելիս, շարադրություն գրելիս կամ պարզապես խոսելիս․․․

Posted in Բնագիտություն 6․4

Բնագիտություն

  • Ի՞նչ է վառելանյութը։

վառելանյութը այն է որից կրակ։

  • Բնապահպանակ տեսակետից վառելիքի ո՞ր տեսակներն են ավելի առավել նախընտրելի։

փայտ,փայտածուխ,

  • Հիմնականում ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման արդյունքում։

Մոխիր,ածուխ,ածխաթթուգազ

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

Ա)

2)Ունենք 1 սմ երկարությամբ 42 ձողիկ։ Հնարավո՞ր է արդյոք այդ 

ձողիկներով կազմել 11 սմ կողմով քառակուսի կամ 12 սմ և 9 սմ 

կողմերով ուղղանկյուն։

Այո

3)Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց 

գումարը հավասար է 60-­ի։

5+55=60

Լրացուցիչ(տանը)

4)Եթե 8 միանման ավտոբուսներից յուրաքանչյուրում ավելացվի 16 

տեղ, ապա բոլոր ավտոբուսներում կտեղավորվի 496 մարդ: Քանի՞ 

տեղ կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

8×16=128 496+128=624 624:8=78 տեղ

5)Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

ա) Երկու կանոնավոր կոտորակների գումարը կանոնավոր կոտորակ է։

բ) Անկանոն կոտորակի և կանոնավոր կոտորակի տարբերությունը կանոնավոր կոտորակ է։

գ) Երկու կանոնավոր կոտորակների արտադրյալը կանոնավոր 

կոտորակ է։

դ) Կանոնավոր կոտորակի և անկանոն կոտորակի արտադրյալը 

կանոնավոր կոտորակ է։

6)3/4 կոտորակի համարիչին և հայտարարին գումարել են 7։ Ո՞րքանով է ստացված կոտորակը 3/4-ից մեծ։ 7 ով

Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 3 – Նախնադար – Հոկտեմբերի 3-7

  1. Մարդկության պատմության ո՞ր ժամանակաշրջանն է կոչվում նախնադար և ինչո՞ւ։ Քանի շրջանի է այն բաժանվում։

Նախնադարը համարվում է մարդկության պատմության ամենվաղ շրջանը և այն բաժանվում է փուլերի՝ քարի, պղնձի-քարի, բրոնզի դարաշրջանների։ Փուլերը կոչվում են հետևյալ անուներով, որովհետև դրանք ցույց են տալիս հիմնական նյութը, որը մարդը գործածել է այդ շրջանում։

  • Բացատրե՛ք նեոլիթյան «հեղափոխության» էությունը /էջ 22-23/

Մարդը սկզբում միայն սպառում էր բնության բարիքները, սակայն հետո սկսեց սպառելւց բացի նաև ստեղծել։ Նա կարողանում էր իր համար ստեղծել անհրաժեշտ բարիքներ՝ պահելով ու բազմացնելով կենդանիների, մշակելով բույսեր ու աճեցենլով մրգատու ծառեր ու այդպես զարգացավ մեր մարդկությունը։ Այս ամենը կոչվում է՝ նեոլիթյան «հեղափոխության»։

  • Ի՞նչ էին անվանում հնագույն մարդկանց խմբերը։

Մարդկանց անվանում էին ցեղային միություններ։

  • Ինչո՞վ էին զբաղվում հնագույն մարդիկ։

Գոյատևում էին՝ պահելով կենդանիներ, աճեցնելով բույսեր, սարքելով տներ, հայթայթելով ուտելիք և այլն․․․ Ստեղծում էին մշակույթ ու քաղաքակրթություն։

  • Ի՞նչ էք հասկանում բանական էակ ասելով։

Ֆիզիկական մարդ, որը աշխարհի զարգացման ՝ առաջինն է։