Posted in Մայրենի 6․4

ՈՒղղագրություն և ուղղախոսություն

ՈՒղղագրություն

Ձ-բարձրահասակ,դարձյալ,դարձվածք, դեղձենի,

Ծ-թխվածք, խցկել, խուրձ, ծածկագիր, ծածկոց,

Ց-մրցավար, ածխաթթու, ասացվածք, արձակագիր

1)Բարձրահասակ մարդը գնումեր բարձրահասակների մրցույթին։

Տղան դարձյալ պատասխանեց աղջկան։

Բոլոր դարձավածքները շիշտեյն գրված։

դեղձենի այս տարի շատ բերք տվեց։

2) Թխվածք շատ համեղ էր։

Տղան խցկեց իր շորերը ճանմրուկի մեչ։

Պապիկ խուրց արեց պայտը։

Տղան ասաց ծածկագիր նրան։

Աղջիկ գնելեր նոր ծածկաց։

3) մրցավարը կարմիր կարտ ցույց տեվեց ֆուտբոլիստին։

կրակից առաջանում է ածխաթթու գազ։

Աշակերտը ընտրելեր շատ լավ ասացվածք։

տղան տվեց իր արձակագիր օթանավայականի աշտախկիցին։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մասերով և տոկոսով խնդիրներ

Screenshot_2022-10-05 hanrahashiv-2 pdf

1)15:3×2=10 Պատ՝ 10 2) 16:20=4/5 Պատ՝ 4/5
3) 225:0,75= 300 Պատ՝ 300 4) Պատ` 5/2

ՏնայինScreenshot_2022-10-05 hanrahashiv-2 pdf(1)

6. 75×40=3000/3000։100=30

Պատ`30

7.36×80=3500/3600։100=36

Պատ`36

8. 42։100=4200/4200։35=120

Պատ`120

9. 81×100=8100/8100։450=18

Պատ` 18

10. 120×30=3600/3600+120=3720

Պատ`3720


Լրացուցիչ

Screenshot_2022-10-05 hanrahashiv-2 pdf(2)

6. 75×40=3000/3000։100=30

Պատ`30

7.36×80=3500/3600։100=36

Պատ`36

8. 42։100=4200/4200։35=120

Պատ`120

9. 81×100=8100/8100։450=18

Պատ` 18

10. 120×30=3600/3600+120=3720

Պատ`3720