Posted in Պատմություն 6․4

Մեծ Հայքի նահանգները.

Մեծ Հայքի նահանգները. 6-րդ դասարանի պատմության նախագիծ

Նախագիծը նախատեսված է 6-րդ դասարանի սովորողների համար։

Նպատակը — Ուսումնասիրել Մեծ Հայքի 15 նահանգներից մեկը.

 1. Բարձր Հայք
 2. Ծոփք
 3. Աղձինք
 4. Տուրուբերան
 5. Մոկք
 6. Կորճայք
 7. Պարսկահայք
 8. Վասպուրական
 9. Սյունիք
 10. Արցախ
 11. Ուտիք
 12. Փայտակարան
 13. Տայք
 14. Գուգարք
 15. Այրարատ