Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 4 – Հոկտեմբերի 10-14

  1. Ներկայացրե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի լեռները /էջ 9-10/։

Մեծ Արարատ, Փոքր Արարատ, Արագած։

Մեծ Արարատը և Փոքր Արարատը հայտնի են, որպես Մասիս ու Սիս անուներով իսկ Արագածը համարվում է Հայաստանի ամենաբարձր լեռը։

  • Ինչպե՞ս քայքայվեց նախնադարյան հասարակությունը /էջ 27-28/։

Մարդիկ նախնադարում հավասար էին, սակայն, երբ սկսեցին ստեղծել իրենցը բացի սպառելուց առաջացավ մասնավոր սեփականությունը, որնել հանգեցրեց նախնադարի անկմանը։

Posted in Մայրենի 6․4

ԻՄ թերույունները

Բոլոր մարդիկ էլ ունեն լավ ու վատ կողմեր։ Իմ թերությունը այն է, որ լավ մեքենա եմ տեսնում` ուշադրությունս կորցնում եմ և ամեն ինչ մոռանում եմ։ Երկրորդ թերությունս այն է, որ շատ արագ եմ բարկանում, նույնիսկ փոքր հարցերից։ Ամփոփելով կգրեմ, որ աշխատում եմ իմ թերությունները ուղղել։

Posted in Մայրենի 6․4

ԻՄ թերույունները

Բոլոր մարդիկ էլ ունեն լավ ու վատ կողմեր։ Իմ թերությունը այն է, որ լավ մեքենա եմ տեսնում` ուշադրությունս կորցնում եմ և ամեն ինչ մոռանում եմ։ Երկրորդ թերությունս այն է, որ շատ արագ եմ բարկանում, նույնիսկ փոքր հարցերից։ Ամփոփելով կգրեմ, որ աշխատում եմ իմ թերությունները ուղղել։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ (դասարանում) Առաջադրանքնե (տանը)

Դաս 14.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Համեմատե՛ք.

ա) 16-ի 37 %-ը և 37-ի 16 %-ը,

16 x 37/100 = 592 /100  

37 x 16/100= 592/100

592/100= 592/100                      

բ) 72-ի 94 %-ը և 94-ի 72 %-ը,

72*94/100=6768/100
94*72/100=6768/100
6768/100=6768/100

գ) 88-ի 56 %-ը և 56-ի 88 %-ը։

88*56/100=4928/100
56*88/100=4928/100
4928/100=4928/100

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։ 

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 15 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար

25×15=375 75×15=1125 1125+375=1500 Պատ 1500կգ

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է` 

ա) 36 սմ2

բ) 64 սմ2

գ) 1 սմ2

դ) 25 մմ2

ե) 49 մմ2:

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 3600­ով։ Քանի՞ 

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15 

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի 

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։ 

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

360:60=6 5×6=30 6×10=60 6×15=90 6×20=120

Պատ 30,60,90,120,

Առաջադրանքնե (տանը)

5) Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

6) Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %­ը մասնակցել է մարզա­

կան մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %­-ն 

են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

7) Շոգենավը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ լողալիս 

144 կմ­-ն անցնում է 8 ժամում: Որքա՞ն է շոգենավի արագությունը 

չհոսող ջրում, եթե լաստը այդ նույն ճանապարհն անցնում է 36 ժամում:

8) Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փո­խարեն գրելու դեպքում կստացվի 

հավասարություն.