Posted in Մայրենի 6․4

Սպասված Աշուն

Օգոստոս ամիսն էր՝ անորոշ ժամանակ

Չկար անձրև, բայց օդը արդեն սառն էր թվում՝ տաքության մեջ

Մարդիկ մտածում էին, թե ու՞ր գնաց ամառը, բայց սպասված էր աշունը

Posted in Բնագիտություն 6․4

Տնային առաջադրանք

1․ Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ։
Բնության մեջ կան աղաթթու, ֆոսֆորական թթու, ազոտային թթու, ծծմբական թթու։
2․ Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները։
Թթուները բարդ նյութեր են,որոնք կազմված են ջրածնից և թթվային մնացորդներից։
3․ Ինչպես կարեղ ենք համոզվել, որ տվյալ նյութը թթու է։
Հայտնանյութը թթուների լուծույթում փոխում է իր գույնը, նաև թթուները ունեն թթու համ։
4․ Ինչպես պետք է վարվել թթուների հետ։
Թթուների հետ պետք է շատ զգույշ լինել։Եթե թթուն թափվել է ձեր մաշկի վրա ապա արագ պետք է ձեռքը լվալ և մշակել սոդայով ,որպեսզի թթու չկարողանա քայքայել ձեր մաշկը։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) 9 սմ շառավիղ ունեցող քանի՞ գնդակ կտեղավորվի խորանարդաձև տուփում, որի կողը 108 սմ է:

Պատ՝ 216 գնդակ

2) Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

Ճիշտ է

ա) Շրջանի տրամագիծն անցնում է նրա կենտրոնով։

Սխալ է

բ) Շրջանի տրամագծի երկարությունը միշտ զույգ թիվ է։

սխալ է

գ) Բաղադրյալ թվերի մեջ չկա ամենամեծը։

Ճիշտ է

դ) Պարզ թվերի մեջ կա ամենամեծը։

Չկա

ե) Կենտ թվի և զույգ թվի արտադրյալը կենտ թիվ է։

Սխալ է

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

Ա) 272/5
Ա) 816/10

Լրացուցիչ(տանը)

4) Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգ-

վածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և 

որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը, 

եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

3600:9=400 400×2=800 Պատ՝ 800

5) Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կա-

տարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկա-

տարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։

36:12=3 36:18=2 3-2=1 36:1=36 Պատ՝ 36

6) Մաթեմատիկական օլիմպիադայում մասնակիցներին առաջադրվել էր 6 խնդիր։ Յուրաքանչյուր լուծված խնդրի համար մասնա կիցը ստանում էր 7 միավոր, իսկ յուրաքանչյուր չլուծված խնդրի համար նրա վաստակած միավորներից հանվում էր 3 միավոր։ Քանի՞ խնդիր էր լուծել օլիմպիադայի մասնակիցը, որը հավաքել էր 22 միավոր։

4×7=28 28-6=22

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) 9 սմ շառավիղ ունեցող քանի՞ գնդակ կտեղավորվի խորանարդաձև տուփում, որի կողը 108 սմ է:

Պատ՝ 216 գնդակ

2) Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

Ճիշտ է

ա) Շրջանի տրամագիծն անցնում է նրա կենտրոնով։

Սխալ է

բ) Շրջանի տրամագծի երկարությունը միշտ զույգ թիվ է։

սխալ է

գ) Բաղադրյալ թվերի մեջ չկա ամենամեծը։

Ճիշտ է

դ) Պարզ թվերի մեջ կա ամենամեծը։

Չկա

ե) Կենտ թվի և զույգ թվի արտադրյալը կենտ թիվ է։

Սխալ է

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

Ա) 272/5
Ա) 816/10

Լրացուցիչ(տանը)

4) Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգ-

վածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և 

որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը, 

եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

3600:2=1800 Պատ՝ 1800

5) Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կա-

տարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկա-

տարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։

18-6=2

6) Մաթեմատիկական օլիմպիադայում մասնակիցներին առաջադրվել էր 6 խնդիր։ Յուրաքանչյուր լուծված խնդրի համար մասնա կիցը ստանում էր 7 միավոր, իսկ յուրաքանչյուր չլուծված խնդրի համար նրա վաստակած միավորներից հանվում էր 3 միավոր։ Քանի՞ խնդիր էր լուծել օլիմպիադայի մասնակիցը, որը հավաքել էր 22 միավոր։

Լրացուցիչ

7) 2400 մ2 մակերեսով դաշտը մի կոմբայնը հնձում է 4 ժամում, իսկ 

մյուսը` 3 ժամում: Որքա՞ն է այն դաշտի մակերեսը, որը այդ երկու 

կոմբայնները, միասին աշխատելով, կհնձեն 8 ժամում:

Posted in Մայրենի 6․4

Վահան Տերյան «Կարուսել»

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Հեքիաթ էր, և հմայք, և անծիր
Խնդություն մշուշում վարդագույն,
Դու նենգոտ քնքշությամբ ժպտացիր
Արևոտ ժպիտով իմ հոգուն…

Սիրո խոսք, և համբույր, և խոստում…
— Արբեցե՛ք այս անուշ համերգում,—
Արդյոք մե՞նք, թե՝ խոսքե՞րն են ստում,
Արդյոք մե՞նք, թե՝ աշխարհն է երգում։

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Կար հեռու մի երկիր թովչական,
Արև էր ոսկեղեն աշխարհում.
Շողացին, ժպտացին — էլ չըկան,
Էլ չըկան պատրանքները սիրուն։

Ե՛վ թախիծ, և՛ տրտունջ, և՛ տանջանք,
— Դո՞ւ ես այն, թե՝ աշխա՞րհն է լացում. —
Խավարիր, խաբուսիկ անրջանք,
Հեռավոր օրերի հիացում…

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Կար մի երգ հեռավոր աշխարհում,—
Դու այն երգն ես կրկնում հեռավոր —
«Ես սիրում եմ, դու ինձ չես սիրումս,
Եվ հին են քո խոսքերը բոլոր…

Եվ այն վալսը՝ «Անդարձ ժամանակ»,
Ծառուղին՝ ամայի պուրակում,
Ե՛վ գիշեր, և՛ համբույր, և՛ լուսնյակ.
Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմություն…

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Պարում են խելագար խնջույքում,
— Ով կուզե՝ թող գաղտնիքն իմանա,—
Ոչ վե՛րջ կա, ոչ ըսկի՛զբ այս երգում,—
Երեկ՝ ես, այսօր՝ դու, վաղը՝ նա…

Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր, կարուսել,