Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ(դասարանում) Լրացուցիչ(տանը)

1) Տրված են –5, –3, 1/2, +5, +10, –2, 0, +4, 3/12թվերը: Նրանցից դո՛ւրս  գրեք ամբողջ թվերը:

2) Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները և խորությունները. +4090 -4090

ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։

+4090

բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ 

մետր է։

+ 4807

գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք 

մետր է։ -5033

դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։

-1620

ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք մետր է։

-5803

զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր քսաներկու մետր է։

-7822

է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս հարյուր իննսունյոթ մետր է։

-10000

3) Դրակա՞ն է արդյոք այն ամբողջ թիվը, որը 1-ով մեծ է –1-ից։

Ոչ դրական չէ

4) Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք. 

 ա) 100 տաքություն, գ) 30 ցուրտ,

+10 -3

 բ) 0-ից 70 ցածր, դ) 0-ից 80 բարձր:

-7 +8

Լրացուցիչ(տանը)

5) Մրցամարտից երեք օր առաջ բռնցքամարտիկը սկսեց խստորեն հետևել իր քաշին և այդ պատճառով ամեն օր կշռվում էր: Առաջին կշռումը ցույց տվեց, որ նա նիհարել է 400 գ-ով, երկրորդը` որ նրա քաշն ավելացել է 300 գ-ով, իսկ երրորդից պարզվեց, որ նրա քաշն ավելացել է ևս 200 գ-ով: Այդ երեք օրում

ավելացելավ 200 գրամով ավելի Anonymous Buffalo

թեթև՞, թե՞ ավելի ծանր դարձավ և որքանո՞վ:

6) Բազմահարկ շենքի տակ` առաջին հարկից երկու հարկ ներքև, ավտոկայանատեղ կա: Ո՞ր հարկում է ապրում այն մարդը, որը տուն հասնելու համար ավտոկայանատեղից բարձրանում է 11 հարկ:

Պատ՝ 9 հարկ

7) Բերե՛ք բացասական թվերի օգտագործման օրինակներ։

+10 -10

8) Տրված են 1/5, –6, 5/8, -5.3/4, +10, –1, 0, +100, -7.17թվերը: Նրանցից դո՛ւրս  գրեք ամբողջ թվերը:

Դաս

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Դաս 17.

Դաս 17.

Նախագիծ 1-ի ամփոփում, գրավոր աշխատանք

Առաջին տարբերակ

1) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

10 ⋅ (a + b) ։ 3

10x(7+5:3=40

Պատ՝ a=7 b=5

2) Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

2 3/5 x4=35

Պատ՝ 2 3/5

3) Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

Պատ՝ 550

4) Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած մանրակների քանակի 8/15-­ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64 մանրակ:

64:8=8

8×15=120

Պատ՝ 120

5) Գտե՛ք հար.g աբերությունը.

3/5-ի և 9/10-ի

6) Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %­ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %­ը։ Քանի՞ կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

1) 2000×40:100=800

2) 2000-800=1200

3)1200×30:100=360

4) 2000-(360+800)=840

Պատ.՝ մնաց 840կգ:

7) Բասկետբոլիստը խաղի ընթացքում վաստակել է 36 միավոր, որ թիմի վաստակած միավորների 25-­ն է։ Քանի՞ միավոր է վաստակել թիմը։

36-11=25 Պատ՝ 11

Երկրորդ տարբերակ

1) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

(a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b2) Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

(a-b) x 4+7×5=75

2) Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

193=y18

3) Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել երկու գյուղացիները։

1500×30:100=450 1500+450=1950

4) Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 1/3-­ն է։Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։

100:20=5 3×20=60 20×60=120 Պատ ՝ 120

5) Գտե՛ք հարաբերությունը.

6-ի և 32-ի

6) Կաթից ստացվում է 25% սեր, իսկ սերից ստացվում է 20% յուղ: Որքա՞ն յուղ կստացվի 210կգ կաթից:

25×20=500

Պատ՝ 500

7) Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 56-­ը։

Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

36+56=92 Պատ 92 ուղևոր

Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 12

18.10-22.10

Читаем ,обсуждаем и рассказываем сказку Л.Толстого «Лев и собачка»

Тема урока : Выражение времени на русском языке

Часы и время

Домашнее задание

Который час? Пишем словами.

12:00

22:00

20:00

16:00

18:00

7:00

12:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

8:45

4:10

12:35

4:45

5:35

6:5

11:15

9:40

5:10

3:30

Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 11

Ответить на вопросы:

1. Почему запрещена охота на журавлей?

2. Каков внешний вид журавля?

3. Где гнездятся журавли?

4. Чем опасен ранний журавль?

5.Как можно озаглавить рассказ?

Задания.

 1. Выпишите из текста имена собственные.
 2. Приведите примеры одушевленных и неодушевленных существительных.
 3. Выпишите по 3-4 примера существительных. Определите их род.
 4. Найдите в тексте существительные, которые не изменяются по числам. Определите их род.

2.В каком ряду все существительные являются неодушевленными?

А) буйвол, воробей, зверь

Б) народ, труп, студенчество

В) робот, покойник, туз

Г) черт, эгоист, леший

3. В каком ряду все слова являются именами существительными?

1.Учительская,холодно,белый;

2.Бег,приморский ,лесник;

3.Переход ,множество,острый; c

4.Роща,набережная ,комната.

4.В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются только в  форме  множественного числа?

 1. ножницы, туфли, очки;
 2. именины, шорты, торты;
 3. потемки, городки, духи;
 4. дома, сливки, игры.

 1. В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются  только в форме  единственного числа?
 1. человек, листок, смелость;
 2. серебро, пшено, молоко;
 3. родственник, молодец, родня;
 4. молодежь, железо, вопрос.

6.Просклоняйте следующие существительные по падежам:

собака

стол

море

7.Напишите род существительных.

Конь,море,стакан,день,станция,дом,пальто,площадь,обжора,папа,петух,собака,ночь,окно

Posted in Ճամփորդություններ

Ճանապարհորդություն դեպի Հավուց թառ

Մենք շաբաթ օրը ուղեվորվենցինք դեպի Հավուց թառ։ Ճանհապարհը անցնում էր ուրախ։ Առաջին կանգառը՝ Չարենցի կամարում էր և մենք զմայլվենցինք տեսարանով, պարենցինք, երգենցինք, և շարժվենցինք քարերի սինֆոնիա։ Նախքան քարերի սինֆոնիան բարձրացնք Հավուց թառ (ճանապարհը բարդ էր), բայց հաղթահարեցինք և տեղ հասանք՝ աղոթենցինք, մոմ վառեցինց, նստեցինք հանգստացանք։ Էներգիա հավաքեցինք, գնացինք քարերի սինֆոնիա և հետ վերադարձանք։

View Post

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ(դասարանում) Լրացուցիչ(տանը)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բերե՛ք համաչափ պատկերների մի քանի օրինակներ։

2) Շրջանի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք նրա տրամագիծը։

Դա այն գիծն է ,որը բաժանում է պատկերը:

3) Քանի՞ համաչափության առանցք ունի քառակուսին:

Պատ՝ 4 հատ

գ

Լրացուցիչ(տանը)

4) Գտի՛ր քո անվան համաչափության առանցքները թիվը:

Պատ՝ 2

5) Ո՞ր թվանշանն է, որն ունի անվերջ թվով համաչափության առանցքներ:

Պատ՝ 8

6)

Պատ՝ ուկրանիա 2 առանցք

7) Քանի՞ տոկոսն է.

 ա) 50-­ը 100-­ի, գ) 125­-ը 25­-ի, ե) 300-­ը 30-­ի,

 բ) 15­-ը 75-­ի, դ) 40­-ը 250-­ի, զ) 900-­ը 15-­ի

Posted in Բնագիտություն 6․4

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏնային առաջադրանք

Հոկտեմբերի 10-14

Սովորել ՝ Օքսիդներ թեման

էջ՝ 16-17

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

 1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:
 2. Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան:
 3. Ի՞նչ կիրառություն ունեն ձեզ ծանոթ օքսիդները:
Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 10

2. Ответьте на вопросы.
Что такое человеческое счастье?

по моему мнению человеческое счастье в каждом сердце
Люди бывают оптимистами и пессимистами, что это?

оптимистами взгляд на жизнь с позитивной точкой зрения:

пессимистами негативной взгляд на жизнь
Объясните значение данных слов
Что для вас счастье?

Для меня моё счастье моя семья:

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Տնային և դասարանական առաջադրանքներ

Դաս 16.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10%-­ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։
Պատ՝ ավելի էժան դարձավ 60դրամով։

2) Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է 

735 սմ­-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորու­թյունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է։
Պատ՝ 7350

3) 637, 1523, 2738 խառը թվերը ներկայացրե՛ք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի տարբերության տեսքով։
637=4/7
15 2/3=

Առաջադրանքներ (տանը)

4) Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-­ն ավարտվել են ոչ-­ոքի արդյունքով։ Ոչ­ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քա­նակի քանի՞ տոկոսն է։
Պատ՝ 35%

5) Վերցված է մի բնական թիվ։ Եթե նրան գումարենք 15 և ստացված 

գումարը բազմապատկենք 4-­ով, ապա կստացվի 80։ Ո՞րն է այդ թիվը։
Պատ՝ 5

6) Առաջին տրակտորը կարող է վարել դաշտը 15 օրում, իսկ 

երկրորդը՝ 10 օրում։ Միասին աշխատելով՝ տրակտորները քանի՞ օրում կարող են վարել դաշտը։
Պատ՝ 6օրում։
Որո՞նք են Ֆիբոնաչի թվերը,հավաքել  տեղեկություն Ֆիբոնաչիի և նրա անունը կրող թվերի մասին: 1+1,1+2, 2+3, 4+5, 4+8, 8+ 13, 13+21, 21+34, 34+55