Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մատեմատիկա 6

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կարելի՞ է արդյոք, ամբողջ դրական թվից 1 հանելով, ստանալ 

բացասական թիվ։ ոչ

2) Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը.

3) Երկու թվերի գումարը 18 է։ Եթե ավելի մեծ թվից հանենք նրա 78

մասը, ապա կստանանք ավելի փոքր թիվը։ Գտե՛ք այդ թվերը։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։

Պատ՝ 60 կմ

5) Խանութում գործվածքի իրար հավասար երկու կտորներ կային: 

Երբ առաջին կտորից վաճառեցին 16 մ, իսկ երկրորդից` 28 մ, 

առաջինում 3 անգամ ավելի գործվածք մնաց, քան երկրորդում: 

Սկզբում քանի՞ մետր գործվածք կար յուրաքանչյուր կտորում:

Պատ՝ 34

6) Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում 

ջուրը և սպիրտը ունեն 1 ։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և 

քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ 

ստանալու համար։

Պատ 2 լիտր ջուր 4 լիտր սպիրտ։