Posted in Բնագիտություն 6․4

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Ամփոփիչ աշխատանք

Ամփոփիչ աշխատանք

 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։
 • Կայծակ,
 • աձրև,
 • արևի,
 • լույսը,
 • ապակյա, բաժակի, կուժի  կոտրվելը, մոմի  և սառույցի հալվելը,
 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։
 • Լուցկու այրվելը, մոմի այրվելը, կաթի թթվելը,
 • Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։
 • Լուսային,
 • ելեկտրական,
 • մագնիսկան
 • ձայնային,
 • Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։
 •  որոնց ժամանակ 2 պարզ կամ բարդ նյութեր միանալով առաջացնում են 1 բարդ նյութ։
 • Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:
 • Հոտի,գույնի,համի փոփողություն
 • Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։
 • որոնց ժամանակ 2 պարզ կամ բարդ նյութեր միանալով առաջացնում են 1 բարդ նյութ։
 • Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։
 • Այո։
 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
 • որոնց ժամանակ 1 բարդ նյութը քայքայվում է և առաջանում է երկու կամ մի քանի պարզ նյութեր։
 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։
 • որոնց ժամանակ 2 պարզ կամ բարդ նյութեր միանալով առաջացնում են 1 բարդ նյութ։
 • Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։
 • Այո։
 • Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։
 • Այն քիմիական ռեակցիաները, որոնք ընթանում են ջերմության և լույսի անջատմամբ, կոչվում են այրում: Այրումն օքսիդացման ռեակցիա է:
 • Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։
 • Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։
 • Հրդեհի հանգցման համար կամ պտք է իջեցնլ (ջուր լցնել) ջերմաստիճանը կամ թթվածնի մուտքը դադարեցնել: կրակը հանգցնլու համար կան հատուկ միջոցնր, օրինակ՝ կրակամարիչները:
 • Ի՞նչ է վառելանյութը։
 • վառելանյութը այն է որից կրակ են ստանում։
 • Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:
 • Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:
 • Աղերը բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և թթվային մնացորդից:
 • Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ:
 • Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբ:
 • այրել