Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 19

1) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման 

զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) +9, –2, +3,= -54

դ) +5, –8, –5, -200

է) –4, +20, –3, -240

բ) –5, +4, +7, -140


ե) +2, +15, –6, +180

ը) –30, +4, 0: +120

2) Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը. 

ա) (–2) · (+3) · (–7),  գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2), 

բ) (–1) · (–1) · (–1 ),  դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5):

3) Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 3

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ),= +40

գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ), = -105

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ), = -30

դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է 

բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5, –6, –11, գ) +2, –10, +7, ե) +8, 0, –17,

բ) 0, –8, +12, դ) –16, –18, +20, զ) –6, –1, –19։

5) Եթե արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել: Իսկ բացասակա՞ն: Բերե՛ք օրինակներ:

6) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝ ընտրելով թվերի բազմա-

պատկման հարմար հաջորդականություն.

ա) (–8 ) · (–4 ) · (+2 ) · (–5 ) · (–7 ), գ) (–5 ) · (+6 ) · (–7 ) · (+4 ) · (–3 ),

բ) (–1 ) · (+1 ) · (–6 ) · (–14 ) · (+5 ), դ) (–7 ) · (+8 ) · (–9 ) · (+6 ) · (–1 )։

7) Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը, 

եթե՝ 

ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական,

բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական,

գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական։

Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 18

Тема для обсуждения :«Доброта , вежливость, дружба» 

Человек – это существо общественное. Он не может жить без других людей. Все мы живем в обществе, среди людей. С одним учимся, с другим  отдыхаем, с третьими – встречаемся в кружке, секции. Мы связаны совместной деятельностью (занятием). И если нас объединяют общие интересы, общее дело, симпатия друг другу, то можно нас назвать товарищами. А высшая степень товарищество – это дружба. 

Вопросы для обсуждения:

 • Доброта…Что означает это слово?
 • Какого человека можно назвать добрым? 
 • Какое доброе дело вы совершали?
 • А что такое дружба?
 • Как вы думаете, с чего начинается дружба?
 • Вы все знаете много пословиц о доброте, предлагаю их вспомнить. Я буду произносить начало пословицы, а вы – её продолжение.
 • Друзья познаются …
 • Крепкую дружбу ….
 • Дружба и братство …
 • Старый друг ….
 • Дружба как стекло …
 •  Кого можно назвать настоящим другом.
 • Как вы думаете, ребята, много ли должно быть у человека настоящих друзей?
 • Напишите свои «законы дружбы»
 • Что такое вежливость?
 • Как проявляется вежливость?
 • Можешь ли ты сказать что ты и твои знакомые вежливые?
 • Что нужно, чтобы быть вежливым?

Тема урока: Времена глаголов

Классная работа:

1.Запиши глаголы в неопределённой форме.

Ставят, везёт,бегают,цветёт,плачет,несёт,пахнет,завтракает,,бредёт,делаете, знакомят, разгребёт, вешаем, плетём, трясёт, мокнут, квакают

2.Напишите глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени.

Гладит, любил, постучал, увидит, заплачет, писал, поведёт, чертил, буду следить ,бегать, трогать

3.Определите вид и время глаголов.

Речушка замёрзла. На быстрине над полыньёй поднимается пар. Речка дышит. От её холодного дыхания вырастут на закраинах льда белые венчики цветов

4. Укажите время и число глаголов.

Пробежала и пискнула мышь. Стукнулся о берёзу и упал жук. На макушке ели кукует кукушка. На вершине дуба заворковал дикий голубь. На закате солнце заухает в лесу филин.

5.Измените глаголы по лицам и числам.

Решать, ходить