Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 11

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+7) + (+2), 

+9

գ) (+10) + (+15), 

+25

ե) (–17) + (–12),

-29

բ) (–18) + (–3), 

-21

դ) (–21) + (–4), 

-25

զ) (–29) + (–41)։

-70

2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10, +7 եւ –3, 

-6

գ) +7, +3 եւ –4, 

+6

ե) +23, –40 եւ +6,

-11

բ) –18, +11 եւ –10, 

-16

դ) +18, –27 եւ –5,

 -4

զ) –29, +40 եւ +30։

+41

3) Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞

տարի է ապրել այդ հույնը։

48+25=73

4) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) -9 + +8 = –1, դ) -4 + 7 = –11, է) 5 + -2 = 3,

բ) –3 + +3 = –6, ե) +8 + 2 = –10, ը) 25 + -5 = 20,

գ) –8 + +2 = –10, զ) -11 + 20 = 9, թ) –5 + +6 = –11։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –3, –9 եւ –5, գ) –11, –7 եւ –12, ե) –21, –3 եւ –18,

բ) –1, –20 եւ –8, դ) –6, –9 եւ –10, զ) –4, –15 եւ –25։

6) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.

ա) –30, բ) –25, գ) –62, դ) –50, ե) –38։

7) Կատարե՛ք գումարում.

Posted in Uncategorized

Великолепный маляр («Приключения Тома Сойера » )

Домашнее задание:

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст:

Олины гладиолусы

  1. Разводит, Оля, гладиолусы
  2. вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассаду
  3. лето, всё, она, цветы, поливала, выпалывала, траву, сорную
  4. распустились, в, августе, цветы, пышные

Упражнение 2 Прочитайте предложения, вставьте подходящие по смыслу слова.

В ночном ……………. ярко сверкают звёзды.

Стая крикливых журавлей пронеслась над ………… .

Осенью на приусадебном ……………. дети собрали хороший урожай.

Я с ………….. прочитал интересный детектив.

На ……….. русского языка мы писали сочинение.

Слова для справок: урок, небо, участок, поле, друг.

Упражнение 3 .Допишите окончания.

Зимой на улиц… шёл сильный снегопад.

Метель понеслась и закружилась в снежном вальс…. .

Могучий лось тяжело пробирался по высокой густой трав…. .

Белым снег…. занесло все лесные тропинки .

Великолепный маляр («Приключения Тома Сойера » )

Домашнее задание:

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст:

Олины гладиолусы

  1. Разводит, Оля, гладиолусы
  2. вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассаду
  3. лето, всё, она, цветы, поливала, выпалывала, траву, сорную
  4. распустились, в, августе, цветы, пышные

Оля разводит гладиолусы. Она вскопала грядку ,и посадила рассаду цветов. Все лето она поливала цветы, выпалывала сорную траву. В августе распустились пышные цветы.

Упражнение 2 Прочитайте предложения, вставьте подходящие по смыслу слова.

В ночном небе ярко сверкают звёзды.

Стая крикливых журавлей пронеслась над полем.

Осенью на приусадебном участке дети собрали хороший урожай.

Я с другом прочитал интересный детектив.

На уроке русского языка мы писали сочинение.

Слова для справок: урок, небо, участок, поле, друг.

Упражнение 3 .Допишите окончания.

Зимой на улице шёл сильный снегопад.

Метель понеслась и закружилась в снежном вальсе .

Могучий лось тяжело пробирался по высокой густой траве .

Белым снегом занесло все лесные тропинки .

Posted in Բնագիտություն 6․4

ԲՆԱԳԻՏՒՈԹՅՈՒՆ Աղեր ,Հիմքեր:

Նոյեմբերի 7-11

Սովորե՛լ Աղեր ,Հիմքեր:

Հիմքեր տեսանյութ:

Պատասխանել հարցերին

1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:
Աղերը բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և թթվային մնացորդից:
2. Որտե՞ղ է կիրառվում գիպսը:
Գիպսը կիրառվում է բժշկության, շինարարության մեջ, նաև այն օգտագործվում է ատամնատեխնիկայում։
3. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը:
Այն բարդ նյութերը, որոնք կազմաված է մետաղի ատոմներից և հիդրոքսիլ խմբից, անվանում են հիմքեեր կամ հիդրոքսիդներ։