Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 13

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Հաշվել

ա) 6 – 7,= -1

բ) –30 – 44,= -74

գ) 12 – 9, =3

դ) 18 – 23, =-5

զ) 8 – 2,= 6

ե) –11 – 9,= -20

է) –16 – 7, = -23

ը) 0 –16։=-16

2) Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7)=+41

բ) 101 – (–8)=109

գ) 29 – (–11)=+40

դ) –70 – (–14)=-56

ե) –48–(–25)=-23

զ) –17 – (–34)=17

է) –52 – (–2)=-54

ը) 82 – (–3):-85

3) Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3 > 3 – 8, գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),

բ) (–7) – 4 < 4 – (–7), դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

 Ի՞նչ օրինաչափություն է այստեղ գործում։

4) Օդի ջերմությունը իջավ 70C-ով և դարձավ –30C։ Որքա՞ն էր օդի 

ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։ Պատ՝ 4

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասա-

րու թյուն ստացվի.

ա) 2 –8 = –6, դ) -28+ 25 = –3, է) -3+ 9 = 6,

բ) 0 – (-7) = 7, ե) –15+ 14 = –1, ը) 19 – 11 = 8,

գ) 3 + (-23) = –20, զ) –(-10) + 10 = 20, թ) –61 – (-83 = 22։ 

6) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20, դ) (29 – 64) + 23, է) (–39 –21) + 11,

բ) (–43 – 14) – 32, ե) (–30 – 21) + 56, ը) (16 – 33) – 50,

գ) (–74 + 27) – 15, զ) (81 – 45) – 60, թ) (–18 + 6) – 39, 

7) Բերե՛ք երկու այնպիսի ամբողջ թվերի օրինակ, որոնց տարբե րու-

թյունը դրական թիվ լինի։ Կարո՞ղ է արդյոք այդ դեպքում հանելին 

բացասական թիվ լինել։

8) Սուզանավի խորաչափը ցույց էր տալիս ծովի մակերևույթից 145 մ 

խորություն (–145 մ)։ Որոշ ժամանակ անց խորաչափի ցուցմունքը 

դարձավ –173 մ։ Ինչքա՞ն էր սուզանավի ընթացքի նախկին և նոր 

խորությունների տարբերությունը։

Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի առջադրանքներ

Բառախաղ, բառերի վերադասավորումով կազմիր նոր բառեր։

սրահ-հասր

սնար-սանր

դրամ-մարդ

ագռավ-գավառ

վտակ-կտավ

ծառա-առած

շուն-նուշ

Հետևյալ բառից կազմիր նոր բառեր․

Ատամնաբուժական

ՈՒժ,ատամ,ատանմաբուժ,Բուժական,մնա,կատակ,երգ։

Կատակերգություն

կատակ,երգ,տակ,կատակերգ։

արևմտահայերեն

Արև,հայ,հայերեն,ահ,

Կազմիր հինգ նախադասություն՝ օգտագործելով դարձվածքներ։

Լրացուցիչ աշխատանք

Քննարկելու ենք Վ․ Սարոյանի «Մարդկային կատակերգության» 20-24-րդ գլուխներ