Posted in Մայրենի 6․4

Սեպտեմբեր հոկտենբեր ամսվա ամփոփում

Իմ առօրյան․ իմ մասին, իմ նախասիրությունները

Մայրենի առաջադրանքներ

Անցած նյութերից հարցաշարշ

Իմ Սիրելի Հայաստան

Ին՞չ տեսակի գիրք կգրեի ես

Հնչյունաբանություն

Կոմիտաս Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան մասին

Ընթերցանության ուրբաթ

Ուղղագրություն և ուղղախոսություն Գ Կ Թ

Մայրենի լեզվի կարևորությունը

ՈՒղղագրություն և ուղղախոսություն

Հովհաննես Թադևոսի Թումանյան

« իմ կարգախոսը»

ԻՄ թերույունները

Ուղղագրություն և ուղղախոսություն

Ինչպես նորոգել աշխարը

Իմ ամենանվիրրական երազանքը

Վահան Տերյան «Կարուսել»

Սպասված Աշուն

Անդաստան

Posted in Մատեմատիկա 6.4 ընտրություն

Մաթեմատիկա ընտրություն

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png
  1. 6+14=20 6×100:20 30%
  2. 100-35=65 100×26=2600 2600:65=40%
  3. 100-25=75 27×4=108 108:3=36
  4. 15+9=24 6×100:24=25%
  5. 40+10=50 8×100:50=16%
  6. 60×30:100=18 14+6=20 60+20=80 18+14=32 32×100:80=40%
  7. 48×25=1200 1200:100=12 75×28=2100 2100:100=21Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա։

Բառարան

կայլակի-կհոսի

թող ըլլա-թող լինի

ցորյանի-ցորենի

աղուն-աղալու համար պատրաստված հացահատիկ

Առաջադրանքներ

1․ Այս բառերն էլ ի՛նքդ բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր․

Ակոս-Ակոսագիծ,
կոչնակ-կոչնազանգ,
գյուղակ-Փոքրիկ գյուղ,
բերրիություն-բարեբերություն,
ցող-գոյացող ջրի կաթիլներ,
արածանին-արածել,
օրհներգություն-Օրհներգ,
գերանդի-խոտ հնձելու գործիք,
ամբար-պահեստ,,
բերկրություն-բարեբերություն,
հորդել-պահեստ,։

2․ Չորսից վեց նախադասությամբ արձակ փոխադրի՛ր բանաստեղծությունը։

Բանաստեղթյույուն շատ լավ խոսք է ասում և գեղեցիկ է։

3․ .Ինչպիսի՞ հայրենիք է ուզում ունենալ քնարական հերոսը, ի՞նչն է կարևորում:

կարևորում է

4․ Ի՞նչը կփոխեիր կամ ի՞նչ կավելացնեիր (կպակասեցնեիր):

5. Մաղթանքներից մեկն ընտրի՛ր որպես վերնագիր. պատճառաբանի՛ր ընտրությունդ:

6․ Անգի՛ր սովորիր բանաստեղծությունը և տեսանյութ կամ ձայնանյութ պատրաստի՛ր

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմաթիկա

 Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Գրե՛ք հակադիր թիվը.

ա) –8, գ) +3, ե) –200, է) –32,

բ) –11, դ) +18, զ) +137, ը) –41։

+8,-3,+200,+32,+11,-18,-137,+41

2) Դրակա՞ն, թե՞ բացասական է թիվը, եթե նրա հակադիր թիվը՝

ա) դրական է,- բացասական բ) բացասական է,- դրական գ) հավասար է զրոյի։-0

3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.

ա) – 35 = 35, բ) – 81 = 81, գ) – 44 = –44, դ) – 125 = –125։

4)  Կոորդինատային ուղղի վրա գտե՛ք հակադիր կետերի բոլոր զույգերը։

(A-H),(B-F),(C-E),(D),(G),(H)

Լրաուցիչ(տանը)

5) Ճի՞շտ է արդյոք, որ այն ամբողջ թիվը, որը հավասար չէ զրոյի՝

ա) չի կարող հավասար լինել իրեն հակադիր թվին.

Այո

բ) կարող է ունենալ նույն նշանը, ինչ որ նրան հակադիր թիվը.

ոչ

գ) բացասական է, եթե նրան հակադիր թիվը դրական է։

Այո

6) Հետեւյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.

ա) – (–63) = 63, գ) 38 = – (+38), ե) 16 = + (–16),

բ) – (+45) = –45, դ) –52 = – (–52), զ) –27 = – (+27)։

7) Տրված են A (–11), B (+17) կետերը։ Գրե՛ք՝

ա) C կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է A կետին,

բ) D կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է B կետին

Posted in Մայրենի 6․4

Անդաստան

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա։

Բառարան

կայլակի-կհոսի

թող ըլլա-թող լինի

ցորյանի-ցորենի

աղուն-աղալու համար պատրաստված հացահատիկ

Առաջադրանքներ

1․ Այս բառերն էլ ի՛նքդ բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր․

Ակոս-Ակոսագիծ,
կոչնակ-կոչնազանգ,
գյուղակ-Փոքրիկ գյուղ,
բերրիություն-բարեբերություն,
ցող-գոյացող ջրի կաթիլներ,
արածանին-արածել,
օրհներգություն-Օրհներգ,
գերանդի,
ամբար,
բերկրություն,
հորդել։

2․ Չորսից վեց նախադասությամբ արձակ փոխադրի՛ր բանաստեղծությունը։

3․ .Ինչպիսի՞ հայրենիք է ուզում ունենալ քնարական հերոսը, ի՞նչն է կարևորում:

4․ Ի՞նչը կփոխեիր կամ ի՞նչ կավելացնեիր (կպակասեցնեիր):

5. Մաղթանքներից մեկն ընտրի՛ր որպես վերնագիր. պատճառաբանի՛ր ընտրությունդ:

6․ Անգի՛ր սովորիր բանաստեղծությունը և տեսանյութ կամ ձայնանյութ պատրաստի՛ր