Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մատեմատիկա 6

ռաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ գրառումները.

  A (–7), դա նշանակում է -0 ձախ 7 միավոր
B (+8), դա նշանակում է 0 աջ 8 միավոր
C (–4), դա նշանակում է -0 4 միավոր
D (+21),դա նշանակում է 0 աջ 21 միավոր
E (–50), դա նշանակում է -0 ձախ 50 միավոր
F (–100)։ դա նշանակում է -0 ձախ 100 միավոր

2) Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝

ա) կոորդինատների սկզբից երեք միավոր հեռավորություն դրական ուղղությամբ,

Պատ՝ 0

բ) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն բացասական ուղղությամբ։

Պատ՝ -0

3) Կոորդինատային ուղղի վրա նշված են կետեր. 

A(-5)
B(-3)
C(-1.2)

D(+5)
E(+3)
F(+4)

4) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե վերջինիս կոորդինատն է՝

ա) –9, բ) –1, գ) +3, դ) +10։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C(–6), D (+1), E (+8), F (–5), G (–4) կետերը, եթե միավոր հատվածի  երկարությունը 12սմ է, 1 սմ է։

6) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10 թվերին համապատասխանող կետերը։ 

7) Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8), 

F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից աջ։

-10 ամենա ձախ։
+8 ամենա աջ։

8) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք 

նաև՝

ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,

բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

9) Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում 

հետևյալ թվերի միջև. 

 ա) –5 և 3, բ) 0 և 4, գ) 7 և 15:

Պատ՝ 7 բնական թիվ

Posted in Ռւսերեն 6․4

Урок 14

31.10- 04.11

Повторяем и закрепляем пройденную тему (Урок 12)

Обсуждаем сказку Платонова «Волшебное кольцо»

Вопросы для обсуждения:

1.Чьим сыном был главный герой сказки Семен?

Семен был сыном Егора.

2.Кого первого купил Семён у мужика?

Собаку.

3.За сколько парень купил кошку у мужика?

За две копейки.

4.Каким был размер пенсии, получаемой Семёном за отца?

Одна копейка, а потом прибавка в две монеты.

3. Какого цвета был щенок, выкупленный Семёном у человека?

Собака была беленькая.

4. Какое животное приобрел Семён за увеличенную пенсию в две копейки?

Кошку.

5. Каким образом Семен принес домой змею, купленную за три копейки?

Он положил ее за пазуху.

6. Как звали змею, которую испугалась мать?

Скарпея.

7. Кто был отцом змеи Скарапеи?

Царем змей.

8. Почему Семён у змеиного царя выпросил именно кольцо?

Потому-что оно было волшебным.

9. Кто заполнил амбар матери и Семёна мукой?

Двенадцать молодцов.

10. Кто была та прекрасная девица, которую увидел во сне Семён?

Она бйла царевной.

11. Почему Семён не послушался совета матери и не взял в жены бедную крестьянскую девушку?

Потому что, он сильно любил царевну.

12. Чем занималась молодая царевна, когда мать Семёна пришла к царским особам свататься?

Она была на крыльце.

13. Какую конструкцию из ценного материала потребовал построить царь будущего зятя?

Хрустальный мост.

15. Чему завидовал приёмный сын Змея-царя Аспид?

Волшебному кольцу отца.

16. Кто подучил царевну выкрасть кольцо у Семёна?

Аспид.

17. Почему Семён оказался в тюрьме?

Потому что царь не поверил Семену, что его дочь сбежала к Аспиду.

18. Кто организовал розыск волшебного кольца?

Собака, и кошка.

19. С чьей помощью кошка заполучила волшебное кольцо?

С помощью рыбаков, и собаки.

20. По какой причине волшебное кольцо оказалось в реке?

Кошка открыла рот, и кольцо упало.

21. Каким образом кольцо вновь оказалось у кошки и собаки?

Они ели рыбу, и увидели кольцо.

22. Кто вручил кольцо Семёну, сидящему в тюрьме?

Его кошка.

23. Кем стал Аспид в конце сказки?

Он стал гадюкой.

24. С кем в конечном итоге остался Семён: с царевной или девушкой-сиротой?

Он женился на девушке-сироте.