Posted in Մայրենի 6․4

«Անտառում»

Համո Սահյան
«Անտառում
»


Անտառում ամպի ծվեններ կային,

Կապույտ մշուշներ կային անտառում.

Օրոր էր ասում աշունն անտառին.

Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։

Շշուկներ կային անտառում այնքա՜ն

Եվ խոնավ-խոնավ բուրմունքներ կային….

Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան,

Ու հետքե՜ր, հետքե՜ր, հետքե՜ր մարդկային։

Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթում,

Մրսում էր կարծես վայրի նշենին,

Հանգստանում էր հողմը բացատում՝

Ականջն ամպրոպի ազդանշանին։

Եղնիկի հորթը, մամուռը դնչին,

Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,

Եվ որսկանը թաց խոտերի միջին

Կորած հետքերն էր որոնում նրա։

Փայտահատը հին երգն էր կրկնում

Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,

Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում

Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։

Անտառապահի տնակի առաջ

Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,

Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ

Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում…

Անտառում խորին խորհուրդներ կային

Եվ արձագանքներ կային անտառում,

Օրոր էր ասում աշունն անտառին,

Սակայն անտառի քունը չէր տանում։

Վերը նշված բանաստեղծությունը՝ կարդա՛ լ, կատարե՛ լ բառային աշխատանք և սովորե՛ լ բերանացի։ Չափածո բանաստեղծությունը շարադրել արձակ ստեղծագործության տեքստի տեսքով։

8. 11. 2022

Ընթերցաե՛ լ ՝ Վիլյամ Սարոյանի ՝ « Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը»

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Դուրս գրե՛ք անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրե՛ ք ։

ծվեններ-կտորներ

2.Ընտրե՛ք ձեզ դուր եկած փոքրիկ հատվածը պատմվածքում և դուրս գրեք գոյականները։

Փայտահատը հին երգն էր կրկնում

Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,

Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում

Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։

Անտառապահի տնակի առաջ

գոյականներ

Փայտահատ

կաղնու

Անտառապահի

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա

առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում A(+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A.5,B.9,C.2,D.20

2)  Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները.

– 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

10,1,3,12,18,0,19,100

3)Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը. 

0, – 15, – 45, 10, – 30։

1+1:5+11 101:5+11=0+11=11

4) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|=10

բ) |21| – |6|=15

գ) |– 3| – |– 1|=2

դ) |– 50| + |– 4|=54

ե) |31| + |27|=58

զ) |15| · |– 12|=180

է) |– 18| · |– 21|=378

ը) |44| : |– 4|=11

թ) |– 210| : |– 15|=14

Առաջադրանքներ(տանը)

5) Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

9

6) Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.

ա) – 7 < 11,

գ) – 31 > – 50,

ե) 0 > – 3,
բ) – 6 < – 5,

դ) 9 > 8,

զ) 17 > 0։

7) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 եւ 7, գ) 3 եւ –13, ե) – 7 եւ –17,

բ) – 9 եւ – 11, դ) 0 եւ – 4, զ) 1 եւ – 8։

8) Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման

կարգով.

– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

9) Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.

50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։

10) 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր

բացարձակ արժե

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա ընտրություն

Խնդիր 1:Գտնել օրինաչափությունը և շարունակել հաջորդականությունը․1,1,2,3,5,8,․․․

1,1,2,3,5,8,13,18,23,

Խնդիր 2:Գտնել օրինաչափությունները լրացնել բաց թողնված թվերը․

ա)127 (230 ) 103

227 (340 ) 113

բ) 333 ( 3 ) 3

55 (60) 5

Խնդիր 3: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում 50-ից մեծ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը:

Պատ՝ 2925

Խնդիր 4: Հանդիսատեսները կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով: Եթե բացեն միայն նեղ դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 15 րոպեում, իսկ եթե բացեն միայն լայն դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 10 րոպեում: Պարզել, թե որքա՞ն ժամանակում դուրս կգան բոլոր հանդիսատեսները, եթե բացեն բոլոր դռները միասին:

15+10=25

Խնդիր 5: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում արտադրյալը․ա․ 15x25x15x25x15x25x15x25x15բ․16x26x36x46x56x66x76x86x96գ․ 1x2x3x4x5x….x98x99x10

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմաթիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում A(+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A.5,B.9,C.2,D.20

2)  Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները.

– 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

10,1,3,12,18,0,19,100

3)Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը. 

0, – 15, – 45, 10, – 30։

1+1:5+11 101:5+11=0+11=11

4) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|=10

բ) |21| – |6|=15

գ) |– 3| – |– 1|=2

դ) |– 50| + |– 4|=54

ե) |31| + |27|=58

զ) |15| · |– 12|=180

է) |– 18| · |– 21|=378

ը) |44| : |– 4|=11

թ) |– 210| : |– 15|=14

Առաջադրանքներ(տանը)

5) Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

9

6) Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.

ա) – 7 < 11,

գ) – 31 > – 50,

ե) 0 > – 3,
բ) – 6 < – 5,

դ) 9 > 8,

զ) 17 > 0։

7) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 եւ 7, գ) 3 եւ –13, ե) – 7 եւ –17,

բ) – 9 եւ – 11, դ) 0 եւ – 4, զ) 1 եւ – 8։

8) Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման

կարգով.

– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

9) Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.

50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։

10) 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր

բացարձակ արժե