Posted in Ռուսերեն

Согласны ли вы с тем, что…
1. Бабушка очень любила канарейку и давала ей слушать свои лучшие пластинки.

?

2. Дети убили бабушкину канарейку.

Бабушка потерял свою канарейку։

3. Канарейка потеряла сознание, потому что мальчики устроили сильный шум.

?


Продолжите предложения по заданному началу.
1. Бабушка очень берегла канарейку, потому что


потому что мальчики-канарейки оказались в очень плохом состоянии от громкого крика։

… 2. Канарейка очень любила музыку, только…

но только песни, записанные моей бабушкой

3. Как-то бабушка ушла из дому

а я… 4. Нам было скучно, и мы решили…

5. И совсем уже начала музыка у нас получаться, когда…

6. Бабушка сразу всех ребят выгнала и…

7. Канарейка потеряла сознание, потому что…

Posted in Մայրենի

լեզվական աշխտանք 08.11.2021

142. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:
Թոռնիկն արագ թռավ տատի գիրկ: (գիրկ, գիրք)
Միաժամանակ երեք գիրք Է կարդում: (գիրկ, գիրք)
հորդ անձրևը կտրվելու միտք չուներ: (հորդ, հորթ)
հորթ տրտինգ տալով վագեց մոր մոտ: (հորդ, հորթ)

143. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:
որթ երի մեջ անծանոթ մի աղջիկ տեսա: (որդ, որթ)
որդ երի պատճառով ձկնորսության չգնացի: (որդ. որթ)
Շատ հաջող ավարտ ունեցավ մեր ձեռնարկը: (հաջող, հաչող)
հաչող շան կծան չի լինում: (հաջող, հաչող)
Երեխայի .կտրիչ ատամներն արդեն դուրս էին եկել: (կտրիչ, կտրիճ)
Իմ բոլոր կտրիճ ընկերները հավաքվել են այսօր: (կտրիչ, կտրիճ)

144. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:
Նստելու համար մի հարդ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)
Քամին ամբողջ հարթը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբերա ընկեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու ախպով էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուխտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուղտ թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

145. Ընդգծված բառերը փոխարինի´ր հոմանիշներով: Ընտրածդ բառերի գրությունը ճշտի´ր բառարանի օգնությամբ:

Խոսքս մի՛ ընթատիր:
Մինչև ե՞րբ պիտի անտես պահես:
Անձրևն ինչպես սկսվել էր, այնպես էլ ավառտվեց:
Օդանավի վայրեչք  ոչ ոք չնկատեց:

146. Ընդգծված բառերը փոխարինի´ր հոմանիշներով: Ընտրածդ բառերի գրությունը ճշտի´ր բառարանի օգնությամբ: Հորեղբորս զավակը մրջյուններով շատ է հետաքրքրվում:
Մրջյունները կանոնավոր զորք ունեն և հարեվան միջատների դեմ պատերազմելու են դուրս զալիս կանոնավոր շարքերով:
Մրջյուններն էլ հակարակորտ ունեն. դրանք խոշոր ճանճերն են: