Posted in Ռուսերեն, Ռուսերեն

Ռուսերեն

Сколько ног у осьминога


Каким насекомым хлопают в ладоши
Что рисует мороз на стёклах

Где проводит медведь зиму

 У осъминога 8 нага: 

Хлопают в ладоши муха:

Задание 2. Задайте вопрос к каждому предложению и запишите ответ.
Это было зимой. Мальчики пошли на озеро. Ваня надел коньки и Он упал в воду.

 На помощь пришли товарищи. Они вытащили Ваню из воды и отвели домой.

Почему так слуллчилосъ?:

 

побежал на лёд.

Задание 3. Допишите пропущенную часть рассказа. Озаглавь рассказ.

Однажды я шёл из школы домой и вдруг увидел у забора щенка.

Каким был щенок?_
Что сделал мальчик?

Где стал жить щенок? Как его назвали?_____

Каким он стал? __
Вот какой теперь у меня друг!

Задание 4. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
После уроков мы п…шли в лес на пр…гулку как кр… сиво з…мой в л…су Мы к…тались на санках л…жах кон…ках Играли в сн…жки.
Л вы любите зиму?

Задание 5. Напиши 3 вопросительных, 3 восклицательных и 3 повествовательных предложения.

Posted in Մայրենի

Մայրենի 15.11.2021

159. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի՛ր, ինքդ շարքերին 10-ական բառ ավելացրու:

 Ա                                Բ

Դեղին            –           դեղնել                 
փոքր              –           փոքրանալ
բարի              –          բարիանալ
սիրուն           –           սիրունանալ

Հաստ             –           հաստանլ

Բարակ           –          բարականալ

Երկար             –         երկարանալ

Կարճ              –          կարճանալ

Թթու                –         թթվել

Լույս                 –        լուսավորել

Չաղ                   –        չաղանալ

Մութ                  –       մթնել

Գեշ                      –     գեշանալ

Մոտ                    –    մոտենալ  

161. Հարցում արտահայտող բառը փոխարինի´ր համապատասխան բառով:

Ինչպիսի՞ արև, ինչպիսի՞ օր, ինչպիսի՞ առվակ, ինչպիսի՞ հեռուստացույց, ինչպիսի՞գիրք, ինչպիսի՞ մարդ: Ինչպիսի՞ արև- սիրուն արև , ինչպիսի՞ օր-լավ օր, ինչպիսի՞ առվակ-ջրառատ, ինչպիսի՞ հեռուստացույց-հաստ հեռուստացույց, ինչպիսի՞գիրք-հետարքիր,

ինչպիսի՞ մարդ-բարի մարդ,

162. Պարզի´ր, թե տրված բառակապակցությունների մեջ ո՞ր բառն է գոյական, ո՞րը` ածական (Ածական անունն առաջացել է ածել բառից: Հին  հայերենում ածել նշանակում է ավելացնել, վրան դնել, բերել):

Բարակ բարդի, գանգուր մազեր, առասպելական քաղաք, քառաձի կառք, ստորին շերտ, վերին հարթակ, հեռատես գիտնական:

163. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝ գոյականների և ածականների:

Կաղնի, հայտնի, մեծ, կանաչ, աղջիկ, գետ, բուք, բարի, տգեղ, ճշմարտություն, անտուն, բարկացկոտ, Գայանե, տուն, կատու, գունավոր, կաղամբ, հեռուստացույց, խակ, Հայաստան, հետաքրքիր, վարդ, Վարդուհի, փշոտ, լիճ, ալիք, հզոր, բարձր, մարտ, մարտակառք, կառապան, հմուտ, մարտական, եռանիվ, հեծանիվ, ալ, պատմություն, պատմական, թռչուն, թռիչք, խիզախ, բարի, բարեկամական, շքեղ, գարուն, գարնանային, արևոտ, արև, երկար:

164. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի´ր: Ինչպե՞ս կկոչես Ա խմբի բառերը, ինչպե՞ս Բ խմբի բառերը։

Ա                                Բ

Մեծ                –           մեծանալ
բարձր            –          բարձրանալ
չոր                  –          չորանալ
չար                 –           չարանալ

Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերես

Օրինակի վրա հասկանանք, թե ինչպես պատրաստենք ուղղանկյունանիստ։ Ընտրեք 3 տարբեր չափումներ, օրինակ՝ 3 սմ, 5 սմ և 8 սմ։ Գունավոր ստվարաթղթից կտրեք 3 սմ և 5 սմ կողմերով 2 հատ ուղղանկյուն, կտրեք նաև 5 սմ և 8 սմ կողմերով 2 հատ ուղղանկյուն, որից հետո կտրեք 3 սմ և 8 սմ կողմերով 2 հատ ուղղանկյուն։ Այժմ սկոչի միջոցով այդ ուղղանկյունները միացրեք այնպես, որ ստանաք ուղղանկյունանիստի փռվածքը, դրանից հետո հեշտությմաբ կստանաք ուղղանկյունանիստ, որի չափումներն են՝ 3 սմ, 5 սմ և 8 սմ։

Ուղղանկյուանանիստի մակերևույթի մակերեսը նրա բոլոր նիստերի(ուղղանկյունների)  մակերերսների գումարն է։

Ուղղանկյունանիստի  չափումներն են՝ ուղղանկյունանիստի լայնությունը, երկարությունը և բարձրությունը։

Եթե ուղղանկյունանիստի չափումները նշանակենք a,b,c, քանի որ ուղղանկյունանիստի հանդիպակաց նիստերը իրար հավասար են, ուստի  նրա բոլոր նիստերի  մակերերսների գումարը կլինի՝ 2*a*b+2*b*c+2*a*c, որն էլ ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն է։

Օրինակ՝ հաշվենք 3 սմ, 5 սմ և 8 սմ չափումներով ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

a=3 սմ, b=5 սմ, c=8 սմ, ուրեմն ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը՝ 2*3*5+2*5*8+2*3*8=30+80+48=158 սմ քառ․։

Ավելի լավ հասկանալու համար նախ պատկերենք ուղղանկյունանիստի փռվածքը՝

Նախ նկատենք, որ կա 2 հատ 3 սմ և 5 սմ կողմերով ուղղանկյուն։ Հաշվենք 3 սմ և 5 սմ կողմերով ուղղանկյուններից յուրաքանչյուրի մակերեսը՝ 3*5=15 սմ քառ․։ 5,7,8

5×7=35

7×8=56

7,8

5,8

5×8=40

2×35+2×40+2×56=70+80+112=262

Այժմ նկատենք, որ կա 2 հատ 3 սմ և 8 սմ կողմերով ուղղանկյուն։ Հաշվենք 3 սմ և 8 սմ կողմերով ուղղանկյուններից յուրաքանչյուրի մակերսը՝ 3*8=24 սմ քառ․:

6×12=72

12×10=120

6×10=60 2×60+2×12+2×120=120+144+240=504

Այնուհետև նկատենք, որ կա 2 հատ 5 սմ և 8 սմ կողմերով ուղղանկյուն։ Հաշվենք 5 սմ և 8 սմ կողմերով ուղղանկյուններից յուրաքանչյուրի մակերեսը՝ 5*8=40 սմ քառ․։

S(մակերևույթի մակերես)=2*15+2*24+2*40=30+48+80=158 սմ քառ․

Առաջադրանքներ․