Posted in Մայրենի

Մայրենի  25.11.2021

176. Գործողություն ցույց տվող բառերը (բայերըդարձրո՛ւ ո՞վկամ ի՞նչ հարցին պատասխանողառարկա ցույց տվող բառեր (գոյականներ):

Օրինակ՝
լուծել – լուծույթ, լուծում

սպասել – սպասավոր, սպասյակ, սպասուհի, սպասում:

         Իշխել – իշխանություն

Բժշկել – բժշկություն

Բացել – բացիչ

Ուսուցանել – ուսուցիչ

Ճեղքել – ճեղք

Պահել – պահակ

Հյուսել – հյուս

Բանել – բանվոր

Գրել – գրիչ

Գործել – գործ

Զգալ – զգացող

Հարցնել – հարց

177. Ինչպիսի՞ հարցին պատասխանողհատկանիշ ցույց տվող բառերից (ածականներիցկազմի´ր գոյականներ (ի՞նչ հարցին պատախանող բառեր):

Օրինակ՝
տաք – տաքություն:

         Քաջ – քաջություն

Մեծ – մեծություն

Գեղեցիկ – գեղեցկություն

Հատուկ – հատկություն

Հասարակ – հասարակություն

Հարմար – հարմարություն

Դեղին – դեղնություն

Գունատ – գունատություն

Հնչեղ – հնչեղություն

Շքեղ – շքեղություն

Պերճ – պերճություն

Խեղճ – խեղճություն

Տկար – տկարություն

179. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը  գտի´ր՝ ուշադրություն դարձնելով դրանց սկզբնատառերի գրությանը:

Ա. Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:
Բ. Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ):

Ա խմբի բառերը գրվում են փոքրատառով, իսկ Բ խումբ անուններ են։

18O. Նախորդ վարժության մեջ տրված ո՞ր գոյականներն են հասարակ և որո՞նք՝ հատուկՊատասխանդ պատճառաբանիր:

Ա խմբի բոլոր բառերը։ Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:

Բ խմբի բոլոր բառերը – Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ)։

183. Կետերի փոխարեն պահանջվող մեծատառը կամ փոքրատառը գրի´ր:

Նրա պապը (ս)ասունցի էր ու շատ էր պատմում սասունցիների մասին;
Ուզում էր նմանվել (Ս)ասունցի Դավթին:
էպոսի վերջին հերոսը (Փ)ոքր Մհերն է:
Գրքի հերոսը մի (փ)ոքր տղա է:
«Սասունցի Դավիթ» էպոսում հիշատակվում է (Պ)ղնձե քաղաքը:
Գտածը (պ)ղնձե մատանի էր:
Կիրակոս (Գ)անձակեցու պատմության մեջ հանդիպում է (Պ)ղնձահանք կոչվող վանքը:
Ես վստահ եմ, որ (գ)անձասար լեռը դեռ կարդարացնի իր հպարտ անունը:
Ինչե՜ր ասես չկային՝ ոսկե անոթներ ու արձանիկներ, թանկարժեք զարդեր դա մի իսկական (գ)անձասար էր:
Պետրոս (Ա)ռաջինը հովանավորում էր գիտությունն ու արվեստը:
Պետրոսն (Ա)ռաջինը հասավ կայանին:
Ալեքսանդր (Մ)ակեդոնացին գիտեր ամեն մի իրավիճակից դուրս գալու ձևը:

176. Գործողություն ցույց տվող բառերը (բայերըդարձրո՛ւ ո՞վկամ ի՞նչ հարցին պատասխանողառարկա ցույց տվող բառեր (գոյականներ):

Օրինակ՝
լուծել – լուծույթ, լուծում

սպասել – սպասավոր, սպասյակ, սպասուհի, սպասում:

         Իշխել – իշխանություն

Բժշկել – բժշկություն

Բացել – բացիչ

Ուսուցանել – ուսուցիչ

Ճեղքել – ճեղք

Պահել – պահակ

Հյուսել – հյուս

Բանել – բանվոր

Գրել – գրիչ

Գործել – գործ

Զգալ – զգացող

Հարցնել – հարց

177. Ինչպիսի՞ հարցին պատասխանողհատկանիշ ցույց տվող բառերից (ածականներիցկազմի´ր գոյականներ (ի՞նչ հարցին պատախանող բառեր):

Օրինակ՝
տաք – տաքություն:

         Քաջ – քաջություն

Մեծ – մեծություն

Գեղեցիկ – գեղեցկություն

Հատուկ – հատկություն

Հասարակ – հասարակություն

Հարմար – հարմարություն

Դեղին – դեղնություն

Գունատ – գունատություն

Հնչեղ – հնչեղություն

Շքեղ – շքեղություն

Պերճ – պերճություն

Խեղճ – խեղճություն

Տկար – տկարություն

179. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը  գտի´ր՝ ուշադրություն դարձնելով դրանց սկզբնատառերի գրությանը:

Ա. Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:
Բ. Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ):

Ա խմբի բառերը գրվում են փոքրատառով, իսկ Բ խումբ անուններ են։

18O. Նախորդ վարժության մեջ տրված ո՞ր գոյականներն են հասարակ և որո՞նք՝ հատուկՊատասխանդ պատճառաբանիր:

Ա խմբի բոլոր բառերը։ Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:

Բ խմբի բոլոր բառերը – Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ)։

183. Կետերի փոխարեն պահանջվող մեծատառը կամ փոքրատառը գրի´ր:

Նրա պապը (ս)ասունցի էր ու շատ էր պատմում սասունցիների մասին;
Ուզում էր նմանվել (Ս)ասունցի Դավթին:
էպոսի վերջին հերոսը (Փ)ոքր Մհերն է:
Գրքի հերոսը մի (փ)ոքր տղա է:
«Սասունցի Դավիթ» էպոսում հիշատակվում է (Պ)ղնձե քաղաքը:
Գտածը (պ)ղնձե մատանի էր:
Կիրակոս (Գ)անձակեցու պատմության մեջ հանդիպում է (Պ)ղնձահանք կոչվող վանքը:
Ես վստահ եմ, որ (գ)անձասար լեռը դեռ կարդարացնի իր հպարտ անունը:
Ինչե՜ր ասես չկային՝ ոսկե անոթներ ու արձանիկներ, թանկարժեք զարդեր դա մի իսկական (գ)անձասար էր:
Պետրոս (Ա)ռաջինը հովանա