Posted in Մայրենի
 • Դեղինով նշված բառերի բացատրությունները բառարանի օգնությաբ գրեք և սովորեք անգիր։
 • դյուցազուն-քաջ,
 • ահարկու-սառսափելի,
 • զարմով-սերունդ,
 • հռչակ-համբավ,
 • կորյուն-Առյուծի
 • ավանդեց-պատմել
 • Նարնջագույնով նշված բառերը բաժանեք բաղադրիչների՝ առանձնացնելով արմատներն ու
 • ածանցները և գրեք թե ինչ տիպի բառ է՝ ածանցավո, բարդ, բարդ ածանցավոր։
 • Մոխրագույնով նշված արտահայտությունները բացատրեք՝ օգտվելով տեքստից։
 • Բնութագրեք Ձենով Օհանին, Դավթին, Մսրա Մելիքին։ Ձեր բնութագրումները հիմնավորեք։
 • Ինչո՞ւ Դավիթը հրաժարվեց անցնել Մելիքի թրի տակով։
 • Ինչո՞ւ Առյուծ Մհերն ու իր կիրը Դավիթի ծնվելուց հետո մահացա