Posted in Մայրենի

Կարդում ենք գրաբար

  1. Նկատեցի՞ր` ինչպես է կարդացվում զ մասնիկը (նախդիրը) բաղաձայնից առաջ: զիմստություն-իմստություն
  2. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:
  3. Ճանաչել իմաստութիւն և խրատ, իմանալ բանս հանճարոյ:

Posted in Ռուսերեն, Ռուսերեն

Белая шубка

Найдите в тексте и прочитайте ответы на вопросы.
1. Почему лес казался хмурым?


Яйцо не удалось найти в мрачном лесу

2. Каким был зимний лес?

красивые леса

3. Как вели себя вороны?

они крутятся нетронутыми возле столба

4. Кого увидели под кустом ребята?

Мальчики увидели кролика под кустом

5.зайцу пригодилась белая шубка?

Почему зайцу трудно было спрятаться? 6.

Что случилось с зайцем? 7.

Как лечили сломанную ножку зайцу? 8.

Когда решили выпустить на волю зайца? 9.

Как зайцу пригодилась белая шубка?

Напишите антонимы данных слов.
Лето, день, жара, согреться, холодный, белый, исчезнуть, белеть, улететь.

Составьте из данных слов предложения и запишите их.
1. землю, Всю, белый, пушистый, укрыл, снег

Всю землю укрыл белый пушистый снег

2. деревьях, снег, На, лежит

На деревьях лежит снег

3. животных, Снег, от, холода, спасает

Снег от холода спасает животных

4. снежный, покров, Растениям, зимой,

Растениям зимой снежный покров

необходим 5. день, 21 декабря, семь, продолжается, часов

21 декабря 5. день необходим продолжается семь часов